Rapport från Socialstyrelsen om pandemins fortsatta påverkan på vården

Hälso- och sjukvårdens förmåga att ta hand om akuta och livshotande sjukdomstillstånd har inte påverkats nämnvärt under covid-19-pandemin, men det finns ett uppdämt vårdbehov inom flera vårdområden. Det gäller inte minst flera kroniska sjukdomar där rehabilitering och uppföljning är viktiga insatser. Det visar en ny utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer under pandemin som Socialstyrelsen tagit fram.

Flera nationella kvalitetsregister har bidragit med underlag till utvärderingen, bland annat de QRC-anslutna kvalitetsregistren Svenska intensivvårdsregistret (SIR), Svenska neuroregister/MS-registret och Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ).

Läs mer om utvärderingen på Socialstyrelsens webbplats