Nya licensrutiner för EQ-5D

EQ-5D är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått, PROM, som mäter hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. EuroQol äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning. Nu har EuroQol infört en ny rutin och principer för EQ-5D-licenser.

Nytt är att de som skapar elektroniska EQ-5D-formulär på egen plattform eller liknande själva är ansvariga för att formuläret är korrekt utformat. Det gäller både textformuleringar och layout.

Liksom tidigare gäller att användningen av EQ-5D är kostnadsfri för kvalitetsregister och hälso- och sjukvård, samt att alla som ansvarar för distribution av ett EQ-5D-formulär ska ha licens.

De nya rutinerna gäller från och med den 6 april 2022 och införs samtidigt som EuroQol släpper en ny digital version av EQ-5D.

Information om den nya rutinen finns på på EuroQols webbplats. Där finns även vanliga frågor och svar samt kontaktuppgifter dit man kan vända sig med frågor.

Information på EuroQols webbplats