EQ-5D i nationella kvalitetsregister

Under 2015–2020 drev QRC Stockholm ett forskningsprogram avtalat mellan EuroQol och Region Stockholm. Forskningsprogrammets syfte var att studera hur EQ-5D och andra patientrapporterade utfallsmått, PROM, kan bidra till att förbättra underlaget för beslutsfattande. Nu har forskningsprogrammet levererat en slutrapport.

De övergripande områden som utforskades inom forskningsprogrammet var:

  • Hur rapporteras EQ-5D i olika patient- och subgrupper, och i relation till sjukdomsprogression, interventioner, kliniska mått och andra patientrapporterade mått?
  • Hur kan EQ-5D-data analyseras och presenteras för att stötta beslutsfattande och bidra till förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården?
  • Hur är de psykometriska egenskaperna (till exempel validitet och reliabilitet) av EQ-5D i olika patient- och subgrupper?
  • Hur kan data från nationella och regionala register komplettera och validera resultaten av ekonomiska utvärderingar?

Läs rapporten

Final report: the Swedish PROMs Program (pdf, 1 662 kB) Pdf, 1.6 MB.