Medarbetare

Kontakta oss om du vill:

– Starta eller vidareutveckla ett register
– Arbeta professionellt i vården och använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
– Använda kvalitetsregister i forskning
– Utveckla nya innovativa verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskap i vården på effektivare och mer värdeskapande sätt

Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och företag som använder eller vill använda kvalitetsregister för att förbättra vårdkvaliteten och forska om hur vården fungerar.

Välkommen att kontakta oss!
info@qrcstockholm.se

 
 • Maria Berglund

  Maria Berglund
  Projektledare

  Tel: 08-123 130 51
  Tel: 0725-82 30 18

  E-post >

 • Jenny Björk

  Jenny Björk
  Projektledare, certifierad teamcoach, leg. sjuksköterska med specialisering i psykiatri

  Tel: 08-123 138 89
  Tel: 070-001 13 33

  E-post >

  Jag brinner för att bidra till utvecklingen av vården och har en speciell plats i mitt hjärta för psykiatrin. Det är otroligt spännande och kreativt att jobba på QRC med andra som också är passionerade för sina områden. Jag blir också glad av att se våra deltagare i QRC Coachingakademi utvecklas och förbättra.

   

  Mina uppdrag är för det mesta kopplade till vår Coachingakademi, bland annat undervisar jag i förbättringskunskap och mätningar, stöttar blivande förbättringscoacher under deras utbildning och planerar skräddarsydda uppdrag. I övrigt deltar jag också i projekt på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som berör uppföljning och förbättring av vården i landstinget på en mer övergripande nivå.

   

  Min högskoleutbildning är sjuksköterska med inriktning på psykiatri. Jag började mitt arbetsliv inom heldygnsvården, för att mellanlanda i en FoU-verksamhet och kom sen till QRC 2014. Jag är utbildad teamcoach i förbättringsarbete från the Dartmouth Institute i USA och har även utbildat mig i service design.

   

  Jag är finlandssvensk vilket betyder att jag är uppvuxen i Finland men har svenska som modersmål. Som student brann jag också för förbättring, så jag var aktiv inom högskolepolitiken på lokal, nationell och europeisk nivå, vilket också var väldigt roligt och lärorikt på många sätt. Efter att jag blev klar med mina studier flyttade jag till Stockholm 2010.

 • Lillemor Bergström

  Lillemor Bergström
  Projektledare

  Tel: 08-123 131 34
  Tel: 070-001 19 79

  E-post >

  Nyfikenhet och möjligheter till nya lösningar driver mig framåt. Jag engageras av att hitta nya arbetssätt, ta bort grus i maskineriet och förenkla tröga processer. Att skapa struktur och arbetssätt för bättre och säkrare resultat. Jag vill och hoppas kunna bidra till en utveckling inom vården som hjälper till och skapar redskap för patientsäkerhet och dialog med patienterna kring deras verkliga behov.

   

  Min roll på QRC är projektledning. Jag har uppdraget som koordinator för Svenska neuroregister och arbetar med registerutveckling för våra nationella kvalitetsregister. I det ingår bland annat utveckling och upphandling av IT-tjänster.

   

  Jag har många års erfarenhet av att planera, organisera, följa upp och driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom vården. Jag kom till QRC 2013. Är sjuksköterska i grunden och har påbyggnad inom ledarskap och organisation samt vårdlogistik. Jag har ett förflutet på bland annat kardiologen på Södersjukhuset.

 • Maria Anna Di Lucca

  Maria Anna Di Lucca
  Statistiker

  Tel: 08-123 135 55
  Tel: 070-737 35 55

  E-post >

  Jag brinner för att arbeta med realistisk data, att använda både traditionella statistiska och de allra senaste metoderna för att bidra till en bättre hälsa.

   

  Min roll på QRC är statistiker. I mitt jobb ingår att analysera och visualisera data och visa på resultat från kvalitetsregistren. Jag arbetar också med registrens årsrapporter. Jag har bred erfarenhet inom interpretation (tolkning) med tyngdpunkt på resultat i sociala livet och i förbättringsarbete. De senaste fyra åren har jag specialiserat mig inom området ”Analysrealistisk data”. Jag är postdoktor i medicinsk epidemiologi och biostatistik samt i suicidforskning och prevention för psykisk ohälsa, där jag har publicerat artiklar. Min utbildning tog jag både i Italien och i Houston, USA, där jag skrev min avhandling vid M.D. Anderson Cancer Center. Det var då jag förälskade mig i realistiska applikationer inom biostatistik. Jag kom till QRC 2014, då närmast från Karolinska Institutet.

   

  Jag är född i södra Italien, i Benevento, och uppvuxen i Caserta, båda nära Neapel. Under mina semestrar åker jag gärna till Italien för att träffa mina föräldrar, släktingar och vänner. För mig är det viktigt att åka dit, men jag känner mer och mer att Sverige börjar bli mitt nya hem. Att jag valde att bo i Sverige beror på att alla pratar engelska. 

 • Maria Edlert

  Maria Edlert
  Utredare

  Tel: 08-123 134 26
  Tel:

  E-post >

 • Thomas Emilsson

  Thomas Emilsson
  Handläggare

  Tel: 08-123 135 82
  Tel: 070-002 18 34

  E-post >

 • Olivia Ernstsson

  Olivia Ernstsson
  Projektledare, doktorand

  Tel: 08-123 131 96
  Tel:

  E-post >

  Jag är intresserad av patientrapporterade mått och metoder för ekonomisk utvärdering inom hälso- och sjukvården, och vill på så sätt bidra till metodutveckling för att bättre kunna ta tillvara patienters preferenser. Mitt särskilda fokusområde är hälsorelaterad livskvalitet och jag är särskilt intresserad av hur vi på bästa sätt kan använda kvalitetsregisterdata och annan viktig information så att det blir meningsfullt för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

   

  På QRC arbetar jag med patientrapporterade hälsomått, främst EQ-5D, och är samtidigt registrerad doktorand på institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) vid Karolinska Institutet. Jag är utbildad inom folkhälsovetenskap och ekonomi med en master i Hälsoekonomi, Policy och Management från Karolinska Institutet.

 • Rita Fernholm

  Rita Fernholm
  Medicinsk rådgivare, specialist i allmänmedicin

  Tel: 08-123 137 51
  Tel: 072-468 97 51

  E-post >

  Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar deltid på QRC med kvalitet och patientsäkerhet inom primärvården. Jag är också doktorand vid Karolinska Institutet i samma ämne och arbetar deltid som distriktsläkare på en vårdcentral i Stockholm.

  När man studerar fel inom primärvården – som leder till att patienter skadas – handlar det oftast om att en allvarlig diagnos missas så att patienten inte får rätt behandling i tid. Det kan till exempel handla om en cancersjukdom som hinner sprida sig eller en hjärtinfarkt som misstas för något annat.

 • Emelie Heintz

  Emelie Heintz
  Med dr, postdok, hälsoekonom

  Tel: 0709-567 569
  Tel:

  E-post >

 • Helena Hvitfeldt

  Helena Hvitfeldt
  Programchef Coachingakademi

  Tel: 073-950 47 42
  Tel:

  E-post >

 • Gunilla Jacobsson-Ekman

  Gunilla Jacobsson-Ekman
  Projektledare, FoUU-ansvarig Registerutveckling, Forskning

  Tel: 08-123 131 43
  Tel: 070-001 15 13

  E-post >

  Jag arbetar med stöd för samverkan, utbildning och forskning för kvalitetsregister och kvalitetsregisteranvändare. Bland annat som kursledare för en registerforskningskurs, insats- och projektledare för att öka nordisk registersamverkan, och konkret stöd för samverkan mellan register och forskare samt mellan register och näringsliv. Jag är också kontaktperson och projektledare för flera av QRC:s anslutna kvalitetsregister, såväl nystartade som väletablerade.

   

  Det är verkligen motiverande med att arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Att ha levande samtal med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. m.fl. om deras vardag. Gemensamt går vi igenom såväl upplevelser vad som fungerar och när, som reflektioner kring när man känner att ens kunskap, verktyg och resurser inte räcker till. På detta sätt kan jag stödja dem med att beskriva och vårda det som fungerar, exempelvis i form av hur, vad och varför man registrerar. Jag kan också stödja genom att lösa problem som kan upplevas som svårhanterade, genom att använda och sammanföra lösningar som faktiskt finns och de personer som har ansvar och praktisk erfarenhet.

   

  Jag började arbeta på QRC Stockholm våren 2012, när vi fortfarande var ganska så nystartade. Jag har arbetat med handläggning och projektledning av hälso- och sjukvårdsfrågor inom SLL sedan 2005, och forskningsstöd för utveckling av hälso- och sjukvården i över 15 år. Dessförinnan arbetade jag som forskare, studierektor och lärare inom grund- och interdisciplinär forskning och utbildning på Karolinska Institutet sedan början av 1990-talet.

   

  Jag är född i Göteborg, och flyttade till Stockholm i början av 1990-talet för att doktorera. Kunskapsmässigt har jag flera perspektiv och examina; Fil.mag. i Kemi, Göteborgs universitet 1994, Med dr Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 1997, Civilekonom D.H.S., Handelshögskolan i Stockholm, 2002, och andra givande kurser. Intressen jag har och försöker bevara är familjen, idrott, musik, och skapande och textarbete i olika former.

 • Seher Korkmaz

  Seher Korkmaz
  Tf enhetschef

  Tel: 08-123 186 01
  Tel: 070-002 18 78

  E-post >

 • Cristin Lind

  Cristin Lind
  Facilitator, Patientsamverkan

  Tel: 08-123 132 86
  Tel: 072-582 44 63

  E-post >

   

  Efter att ha fått ett barn med komplexa medicinska behov blev jag engagerad i frågan om hur patienter, närstående och vården kan arbeta tillsammans för att förbättra vård och hälsa.

   

  Mitt uppdrag på QRC är att öka patientsamverkan i och genom kvalitetsregister. Det kan handla om att utveckla verktyg, sprida goda exempel och inspiration eller att lyssna på patienter för att bättre förstå hur vårdsystem ska utformas. Allt från att hjälpa registerhållare att hitta patientföreträdare till sin styrgrupp till att stödja patientföreträdare så att de känner sig effektiva. Jag jobbar också med kvalitetsutvecklare som vill få med patientens perspektiv i sitt arbete. Jag älskar att få jobba med vården på så många nivåer.

   

  Jag kom till QRC 2015 efter flytt till Sverige 2013. Både i Sverige och i Boston, USA, där jag kommer ifrån, har jag arbetat i projekt där patienter och professionen ska samarbeta på nya sätt, bland annat genom Institute for Healthcare Improvement (IHI), Institute of Medicine, Cambridge Health Alliance och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Jag fortsätter att hämta idéer internationellt genom bland annat min samverkan med The BMJ (tidigare British Medical Journal) och The Dartmouth Institute.

   

  Jag har en BA i konstvetenskap, som kanske inte syns i mitt dagliga arbete, men jag hämtar ständigt energi och inspiration från filmer, litteratur och poesi.

 • Hans Lindqvist

  Hans Lindqvist
  Registerutvecklare, vårddesigner

  Tel: 08-123 133 64
  Tel: 070-324 00 41

  E-post >

  Teamarbetet är grunden till allt arbete. Jag brinner verkligen för att delta i en förändringsprocess vare sig det handlar om att lyfta fram verklig behov eller att facilitera en innovationsprocess.

   

  Mitt huvudsakliga arbetsområde är systemarkitektur. Där plockar jag upp kundernas processer och visualiserar dem för att få syn på behov. Nästa steg i processen är att matcha behov mot existerande infrastruktur, eller om det behövs, planera för innovation.

   

  Jag började på QRC 2015. Har en teaterutbildning, är legitimerad sjuksköterska och har en master i hälsoinformatik där jag specialiserat mig i designmetoder. I mitt arbete som skådespelare under tio år har jag både skapat ett intresse och en förmåga att arbeta i grupper som befinner sig i förändringsprocesser. Min kliniska bakgrund som sjuksköterska har laddat mig med klinisk erfarenhet från geriatrik, psykiatri och transplantation. Vidare har jag arbetat med designmetoder som verktyg i offentlig verksamhet.

   

  Vikten av teamarbete och att ha fokus är något jag lärt mig genom en av mina stora passioner – bergsklättring.

 • Eva Printz

  Eva Printz
  Projektledare

  Tel: 08-123 132 38
  Tel:

  E-post >

 • Inger Rising

  Inger Rising
  Senior advisor

  Tel: 08-123 135 12
  Tel: 070-001 78 37

  E-post >

  Jag stortrivs i mitt arbete som senior advisor på QRC. Jag har ett fantastiskt team runt mig och är stolt över vad vi åstadkommer. År 2011 fick jag uppdraget att för Stockholms läns landsting ta fram förutsättningar och beslutsunderlag för kvalitetsregistercentrat QRC Stockholm. Sedan dess har jag med mina kollegor arbetat med inriktningen att vården ska vara en resurs i människors hälsosituation, att den ska förebygga ohälsa, bota och lindra.

   

  I min roll ingår att stötta framtagandet av olika typer av kunskapsunderlag och tjänster som driver vården och hälsoutvecklingen. Bästa tillgängliga kunskap ska vara möjlig i varje vårdsituation. Utfallet av vården ska ge möjlighet för patienter, vårdpersonal, beslutsfattare och forskare att få underlag för bästa beslut och kunskaper. Detta är en cirkel där alla bidrar.

   

  Som sjuksköterska med specialitet inom barn- och distriktsvård och med vårdpedagogisk examen har jag alltid drivits av att göra gott för de behövande och stärka patienter och närstående. Jag har utvecklat kunskapsunderlag som Vårdhandboken, drivit stora projekt som Punk (Primärvårdens utveckling nationell kvalitet), Primdok (modell för att beskriva primärvården) och Tuff (satsning för att förbättra vården avseende trycksår, undernäring och fall). Aldrig göra ensam är en paroll, därför är jag engagerad också i både Omvårdnadsrådet i SLL och Distriktssköterskeföreingen.

   

  Alla som känner mig vet att jag rör på mig – jämt. Älskar att bada oavsett temperatur och väder, jobbcyklar och cykelsemestrar varje år, åker gärna långfärdskridskor och annat härligt som skidor på vintern.

 • Neha Sharma

  Neha Sharma
  Projektledare, psykiatriregisterambassadör, leg. sjuksköterska

  Tel: 08-123 135 66
  Tel: 073-973 48 69

  E-post >

  Min drivkraft är att se att det vi gör har betydelse för andra människor och att det bidrar till en ny och bättre sjukvård. Att vara en del i vårdens utveckling är både utmanade, spännande och lärorikt.

   

  Jag är regional ambassadör för de psykiatriska kvalitetsregistren. I min roll ingår att besöka vårdenheter och visa hur kvalitetsregister är verktyg i att förbättra och utveckla deras vårdverksamhet. Jag arbetar också med patientsamverkan och med hur partnerskap mellan profession och patienter leder till en ökad förbättring i vården.

   

  Jag är legitimerad sjuksköterska med inriktning inom psykiatrin. Jag har fördjupat mig i ”human centered design”-tänket och gått kurser i hur man med strategisk servicedesign kan få förståelse och en djupare kunskap i människors tankar och behov.

   

  År 2015 påbörjade jag min spännande resa på QRC. Innan dess arbetade jag inom psykiatrin i både öppen- och slutenvård, inom andra verksamheter i sjukvården och inom servicebranschen. Erfarenheterna från två serviceinriktade yrken som har fokus på människors behov har jag mycket stor nytta av i min profession i dag. Det har gett mig ett brett perspektiv.

 • Lotta Söderman

  Lotta Söderman
  Projektledare, leg. psykiatrisjuksköterska, leg. psykoterapeut, med. Mag

  Tel: 08-123 138 62
  Tel: 070-003 81 99

  E-post >

  Jag har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt inom psykiatrins olika områden och verksamheter. Jag har också arbetat som biträdande chef och enhetschef under flera år. Jag brinner verkligen för att förbättra psykiatrin för våra patienter och det var på det sättet jag tog steget till att vara kvalitetsregisterambassadör för de psykiatriska registren som var ett projekt mellan 2014 och mars 2017.

   

  Under de senaste tre åren har jag arbetat heltid med förbättringsarbete inom psykiatrin, jag har delat min tid mellan QRC Stockholm och Centrum för Psykiatriforskning. Sedan början av mars 2017 arbetar jag dock heltid på QRC.

   

  Jag är en av kuggarna i QRC Coachingakademi och under 2017 kommer min roll på QRC att handla om förbättringsarbete. Jag ägnar på olika sätt hela min arbetstid till detta. Jag delar min tid mellan uppdragsutbildningen på KI och de skräddarsydda uppdragen som finns inom förlossningsvården och Barn och ungdomspsykiatrin. Bland arbetsuppgifterna ingår coaching, planering och genomförande av utbildningsdagar inom ramen för Coacingakademins utbildningar.

 • Lena Söderqvist

  Lena Söderqvist
  Kommunikatör

  Tel: 08-123 138 11
  Tel: 072-468 98 11

  E-post >

  För mig känns det viktigt att få bidra till något som leder till nytta för människor. I mitt jobb på QRC Stockholm får jag möjlighet att göra det varje dag. I allt viktigt arbete som pågår här – patientsamverkan, förbättringsarbeten i vården och stöd till kvalitetsregister och forskning – bidrar jag med min pusselbit som kommunikatör.

   

  Mitt jobb handlar om att stödja och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan handla om allt ifrån att ta fram kommunikationsplaner och ‑strategier till att samordna kommunikationen kring events och kurser. Jag ansvarar också för QRC:s kommunikationskanaler såsom webbplatsen, nyhetsbrevet och sociala medier. (Följ oss gärna på Twitter och LinkedIn!)

   

  Jag började på QRC våren 2018. Tidigare jobbade jag med kommunikation i Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholms läns landsting. Innan dess har jag jobbat med bioreklam och som journalist. Jag har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik från JMK vid Stockholms universitet och har gått en webbredaktörsutbildning på Mittuniversitetet. Jag har också gått kurser i intern kommunikation och projektledning.

 • Teresa Tael

  Teresa Tael
  Projektsamordnare

  Tel: 08-123 139 25
  Tel: 0724-68 99 25

  E-post >

 • Helena Tjärnberg

  Helena Tjärnberg
  Administratör

  Tel: 08-123 131 71
  Tel: 072-582 44 07

  E-post >

  Att ge god service – det brinner jag verkligen för. Jag tycker om att vara spindeln i nätet på QRC och KI och att ge service både externt och internt.

   

  I min roll ingår att ansvara för det administrativa arbetet på hela QRC. Jag samordnar arbetet mellan våra huvudmän KI och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En stor del av min tid arbetar jag med administrationen kring våra kurser i QRC Coachingakademi – med möten, lokaler, att deltagare får information och material. Jag är också projektsamordnare, ansvarar för ekonomisk rapportering och har vissa sekreteraruppdrag.

   

  Jag kom till QRC 2015, hade då varit inom vården i några år. Innan dess hade jag ett långt arbetsliv inom försäkringsområdet. Jag är utbildad projektledare.

Jag brinner för att bidra till utvecklingen av vården och har en speciell plats i mitt hjärta för psykiatrin. Det är otroligt spännande och kreativt att jobba på QRC med andra som också är passionerade för sina områden. Jag blir också glad av att se våra deltagare i QRC Coachingakademi utvecklas och förbättra.

 

Mina uppdrag är för det mesta kopplade till vår Coachingakademi, bland annat undervisar jag i förbättringskunskap och mätningar, stöttar blivande förbättringscoacher under deras utbildning och planerar skräddarsydda uppdrag. I övrigt deltar jag också i projekt på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som berör uppföljning och förbättring av vården i landstinget på en mer övergripande nivå.

 

Min högskoleutbildning är sjuksköterska med inriktning på psykiatri. Jag började mitt arbetsliv inom heldygnsvården, för att mellanlanda i en FoU-verksamhet och kom sen till QRC 2014. Jag är utbildad teamcoach i förbättringsarbete från the Dartmouth Institute i USA och har även utbildat mig i service design.

 

Jag är finlandssvensk vilket betyder att jag är uppvuxen i Finland men har svenska som modersmål. Som student brann jag också för förbättring, så jag var aktiv inom högskolepolitiken på lokal, nationell och europeisk nivå, vilket också var väldigt roligt och lärorikt på många sätt. Efter att jag blev klar med mina studier flyttade jag till Stockholm 2010.

Nyfikenhet och möjligheter till nya lösningar driver mig framåt. Jag engageras av att hitta nya arbetssätt, ta bort grus i maskineriet och förenkla tröga processer. Att skapa struktur och arbetssätt för bättre och säkrare resultat. Jag vill och hoppas kunna bidra till en utveckling inom vården som hjälper till och skapar redskap för patientsäkerhet och dialog med patienterna kring deras verkliga behov.

 

Min roll på QRC är projektledning. Jag har uppdraget som koordinator för Svenska neuroregister och arbetar med registerutveckling för våra nationella kvalitetsregister. I det ingår bland annat utveckling och upphandling av IT-tjänster.

 

Jag har många års erfarenhet av att planera, organisera, följa upp och driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom vården. Jag kom till QRC 2013. Är sjuksköterska i grunden och har påbyggnad inom ledarskap och organisation samt vårdlogistik. Jag har ett förflutet på bland annat kardiologen på Södersjukhuset.

Jag brinner för att arbeta med realistisk data, att använda både traditionella statistiska och de allra senaste metoderna för att bidra till en bättre hälsa.

 

Min roll på QRC är statistiker. I mitt jobb ingår att analysera och visualisera data och visa på resultat från kvalitetsregistren. Jag arbetar också med registrens årsrapporter. Jag har bred erfarenhet inom interpretation (tolkning) med tyngdpunkt på resultat i sociala livet och i förbättringsarbete. De senaste fyra åren har jag specialiserat mig inom området ”Analysrealistisk data”. Jag är postdoktor i medicinsk epidemiologi och biostatistik samt i suicidforskning och prevention för psykisk ohälsa, där jag har publicerat artiklar. Min utbildning tog jag både i Italien och i Houston, USA, där jag skrev min avhandling vid M.D. Anderson Cancer Center. Det var då jag förälskade mig i realistiska applikationer inom biostatistik. Jag kom till QRC 2014, då närmast från Karolinska Institutet.

 

Jag är född i södra Italien, i Benevento, och uppvuxen i Caserta, båda nära Neapel. Under mina semestrar åker jag gärna till Italien för att träffa mina föräldrar, släktingar och vänner. För mig är det viktigt att åka dit, men jag känner mer och mer att Sverige börjar bli mitt nya hem. Att jag valde att bo i Sverige beror på att alla pratar engelska. 

Jag är intresserad av patientrapporterade mått och metoder för ekonomisk utvärdering inom hälso- och sjukvården, och vill på så sätt bidra till metodutveckling för att bättre kunna ta tillvara patienters preferenser. Mitt särskilda fokusområde är hälsorelaterad livskvalitet och jag är särskilt intresserad av hur vi på bästa sätt kan använda kvalitetsregisterdata och annan viktig information så att det blir meningsfullt för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

 

På QRC arbetar jag med patientrapporterade hälsomått, främst EQ-5D, och är samtidigt registrerad doktorand på institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) vid Karolinska Institutet. Jag är utbildad inom folkhälsovetenskap och ekonomi med en master i Hälsoekonomi, Policy och Management från Karolinska Institutet.

Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar deltid på QRC med kvalitet och patientsäkerhet inom primärvården. Jag är också doktorand vid Karolinska Institutet i samma ämne och arbetar deltid som distriktsläkare på en vårdcentral i Stockholm.

När man studerar fel inom primärvården – som leder till att patienter skadas – handlar det oftast om att en allvarlig diagnos missas så att patienten inte får rätt behandling i tid. Det kan till exempel handla om en cancersjukdom som hinner sprida sig eller en hjärtinfarkt som misstas för något annat.

Jag arbetar med stöd för samverkan, utbildning och forskning för kvalitetsregister och kvalitetsregisteranvändare. Bland annat som kursledare för en registerforskningskurs, insats- och projektledare för att öka nordisk registersamverkan, och konkret stöd för samverkan mellan register och forskare samt mellan register och näringsliv. Jag är också kontaktperson och projektledare för flera av QRC:s anslutna kvalitetsregister, såväl nystartade som väletablerade.

 

Det är verkligen motiverande med att arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Att ha levande samtal med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. m.fl. om deras vardag. Gemensamt går vi igenom såväl upplevelser vad som fungerar och när, som reflektioner kring när man känner att ens kunskap, verktyg och resurser inte räcker till. På detta sätt kan jag stödja dem med att beskriva och vårda det som fungerar, exempelvis i form av hur, vad och varför man registrerar. Jag kan också stödja genom att lösa problem som kan upplevas som svårhanterade, genom att använda och sammanföra lösningar som faktiskt finns och de personer som har ansvar och praktisk erfarenhet.

 

Jag började arbeta på QRC Stockholm våren 2012, när vi fortfarande var ganska så nystartade. Jag har arbetat med handläggning och projektledning av hälso- och sjukvårdsfrågor inom SLL sedan 2005, och forskningsstöd för utveckling av hälso- och sjukvården i över 15 år. Dessförinnan arbetade jag som forskare, studierektor och lärare inom grund- och interdisciplinär forskning och utbildning på Karolinska Institutet sedan början av 1990-talet.

 

Jag är född i Göteborg, och flyttade till Stockholm i början av 1990-talet för att doktorera. Kunskapsmässigt har jag flera perspektiv och examina; Fil.mag. i Kemi, Göteborgs universitet 1994, Med dr Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 1997, Civilekonom D.H.S., Handelshögskolan i Stockholm, 2002, och andra givande kurser. Intressen jag har och försöker bevara är familjen, idrott, musik, och skapande och textarbete i olika former.

 

Efter att ha fått ett barn med komplexa medicinska behov blev jag engagerad i frågan om hur patienter, närstående och vården kan arbeta tillsammans för att förbättra vård och hälsa.

 

Mitt uppdrag på QRC är att öka patientsamverkan i och genom kvalitetsregister. Det kan handla om att utveckla verktyg, sprida goda exempel och inspiration eller att lyssna på patienter för att bättre förstå hur vårdsystem ska utformas. Allt från att hjälpa registerhållare att hitta patientföreträdare till sin styrgrupp till att stödja patientföreträdare så att de känner sig effektiva. Jag jobbar också med kvalitetsutvecklare som vill få med patientens perspektiv i sitt arbete. Jag älskar att få jobba med vården på så många nivåer.

 

Jag kom till QRC 2015 efter flytt till Sverige 2013. Både i Sverige och i Boston, USA, där jag kommer ifrån, har jag arbetat i projekt där patienter och professionen ska samarbeta på nya sätt, bland annat genom Institute for Healthcare Improvement (IHI), Institute of Medicine, Cambridge Health Alliance och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Jag fortsätter att hämta idéer internationellt genom bland annat min samverkan med The BMJ (tidigare British Medical Journal) och The Dartmouth Institute.

 

Jag har en BA i konstvetenskap, som kanske inte syns i mitt dagliga arbete, men jag hämtar ständigt energi och inspiration från filmer, litteratur och poesi.

Teamarbetet är grunden till allt arbete. Jag brinner verkligen för att delta i en förändringsprocess vare sig det handlar om att lyfta fram verklig behov eller att facilitera en innovationsprocess.

 

Mitt huvudsakliga arbetsområde är systemarkitektur. Där plockar jag upp kundernas processer och visualiserar dem för att få syn på behov. Nästa steg i processen är att matcha behov mot existerande infrastruktur, eller om det behövs, planera för innovation.

 

Jag började på QRC 2015. Har en teaterutbildning, är legitimerad sjuksköterska och har en master i hälsoinformatik där jag specialiserat mig i designmetoder. I mitt arbete som skådespelare under tio år har jag både skapat ett intresse och en förmåga att arbeta i grupper som befinner sig i förändringsprocesser. Min kliniska bakgrund som sjuksköterska har laddat mig med klinisk erfarenhet från geriatrik, psykiatri och transplantation. Vidare har jag arbetat med designmetoder som verktyg i offentlig verksamhet.

 

Vikten av teamarbete och att ha fokus är något jag lärt mig genom en av mina stora passioner – bergsklättring.

Jag stortrivs i mitt arbete som senior advisor på QRC. Jag har ett fantastiskt team runt mig och är stolt över vad vi åstadkommer. År 2011 fick jag uppdraget att för Stockholms läns landsting ta fram förutsättningar och beslutsunderlag för kvalitetsregistercentrat QRC Stockholm. Sedan dess har jag med mina kollegor arbetat med inriktningen att vården ska vara en resurs i människors hälsosituation, att den ska förebygga ohälsa, bota och lindra.

 

I min roll ingår att stötta framtagandet av olika typer av kunskapsunderlag och tjänster som driver vården och hälsoutvecklingen. Bästa tillgängliga kunskap ska vara möjlig i varje vårdsituation. Utfallet av vården ska ge möjlighet för patienter, vårdpersonal, beslutsfattare och forskare att få underlag för bästa beslut och kunskaper. Detta är en cirkel där alla bidrar.

 

Som sjuksköterska med specialitet inom barn- och distriktsvård och med vårdpedagogisk examen har jag alltid drivits av att göra gott för de behövande och stärka patienter och närstående. Jag har utvecklat kunskapsunderlag som Vårdhandboken, drivit stora projekt som Punk (Primärvårdens utveckling nationell kvalitet), Primdok (modell för att beskriva primärvården) och Tuff (satsning för att förbättra vården avseende trycksår, undernäring och fall). Aldrig göra ensam är en paroll, därför är jag engagerad också i både Omvårdnadsrådet i SLL och Distriktssköterskeföreingen.

 

Alla som känner mig vet att jag rör på mig – jämt. Älskar att bada oavsett temperatur och väder, jobbcyklar och cykelsemestrar varje år, åker gärna långfärdskridskor och annat härligt som skidor på vintern.

Min drivkraft är att se att det vi gör har betydelse för andra människor och att det bidrar till en ny och bättre sjukvård. Att vara en del i vårdens utveckling är både utmanade, spännande och lärorikt.

 

Jag är regional ambassadör för de psykiatriska kvalitetsregistren. I min roll ingår att besöka vårdenheter och visa hur kvalitetsregister är verktyg i att förbättra och utveckla deras vårdverksamhet. Jag arbetar också med patientsamverkan och med hur partnerskap mellan profession och patienter leder till en ökad förbättring i vården.

 

Jag är legitimerad sjuksköterska med inriktning inom psykiatrin. Jag har fördjupat mig i ”human centered design”-tänket och gått kurser i hur man med strategisk servicedesign kan få förståelse och en djupare kunskap i människors tankar och behov.

 

År 2015 påbörjade jag min spännande resa på QRC. Innan dess arbetade jag inom psykiatrin i både öppen- och slutenvård, inom andra verksamheter i sjukvården och inom servicebranschen. Erfarenheterna från två serviceinriktade yrken som har fokus på människors behov har jag mycket stor nytta av i min profession i dag. Det har gett mig ett brett perspektiv.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt inom psykiatrins olika områden och verksamheter. Jag har också arbetat som biträdande chef och enhetschef under flera år. Jag brinner verkligen för att förbättra psykiatrin för våra patienter och det var på det sättet jag tog steget till att vara kvalitetsregisterambassadör för de psykiatriska registren som var ett projekt mellan 2014 och mars 2017.

 

Under de senaste tre åren har jag arbetat heltid med förbättringsarbete inom psykiatrin, jag har delat min tid mellan QRC Stockholm och Centrum för Psykiatriforskning. Sedan början av mars 2017 arbetar jag dock heltid på QRC.

 

Jag är en av kuggarna i QRC Coachingakademi och under 2017 kommer min roll på QRC att handla om förbättringsarbete. Jag ägnar på olika sätt hela min arbetstid till detta. Jag delar min tid mellan uppdragsutbildningen på KI och de skräddarsydda uppdragen som finns inom förlossningsvården och Barn och ungdomspsykiatrin. Bland arbetsuppgifterna ingår coaching, planering och genomförande av utbildningsdagar inom ramen för Coacingakademins utbildningar.

För mig känns det viktigt att få bidra till något som leder till nytta för människor. I mitt jobb på QRC Stockholm får jag möjlighet att göra det varje dag. I allt viktigt arbete som pågår här – patientsamverkan, förbättringsarbeten i vården och stöd till kvalitetsregister och forskning – bidrar jag med min pusselbit som kommunikatör.

 

Mitt jobb handlar om att stödja och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan handla om allt ifrån att ta fram kommunikationsplaner och ‑strategier till att samordna kommunikationen kring events och kurser. Jag ansvarar också för QRC:s kommunikationskanaler såsom webbplatsen, nyhetsbrevet och sociala medier. (Följ oss gärna på Twitter och LinkedIn!)

 

Jag började på QRC våren 2018. Tidigare jobbade jag med kommunikation i Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholms läns landsting. Innan dess har jag jobbat med bioreklam och som journalist. Jag har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik från JMK vid Stockholms universitet och har gått en webbredaktörsutbildning på Mittuniversitetet. Jag har också gått kurser i intern kommunikation och projektledning.

Att ge god service – det brinner jag verkligen för. Jag tycker om att vara spindeln i nätet på QRC och KI och att ge service både externt och internt.

 

I min roll ingår att ansvara för det administrativa arbetet på hela QRC. Jag samordnar arbetet mellan våra huvudmän KI och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En stor del av min tid arbetar jag med administrationen kring våra kurser i QRC Coachingakademi – med möten, lokaler, att deltagare får information och material. Jag är också projektsamordnare, ansvarar för ekonomisk rapportering och har vissa sekreteraruppdrag.

 

Jag kom till QRC 2015, hade då varit inom vården i några år. Innan dess hade jag ett långt arbetsliv inom försäkringsområdet. Jag är utbildad projektledare.