Medarbetare

Kontakta oss gärna om du vill

 • starta eller vidareutveckla ett register
 • använda kvalitetsregister i förbättringsarbete i vården
 • använda kvalitetsregister i forskning
 • utveckla nya innovativa verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskap i vården på effektivare och mer värdeskapande sätt.

Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och företag som använder eller vill använda kvalitetsregister för att förbättra vårdkvaliteten och forska om hur vården fungerar.

Välkommen att kontakta oss!
info@qrcstockholm.se

 
 • Lillemor Bergström

  Lillemor Bergström
  Projektledare

  Tel: 08-123 131 34
  Tel: 070-001 19 79

  E-post >

  Nyfikenhet och möjligheter till nya lösningar driver mig framåt. Jag engageras av att hitta nya arbetssätt, ta bort grus i maskineriet och förenkla tröga processer. Att skapa struktur och arbetssätt för bättre och säkrare resultat. Jag vill och hoppas kunna bidra till en utveckling inom vården som hjälper till och skapar redskap för patientsäkerhet och dialog med patienterna kring deras verkliga behov.

   

  Min roll på QRC är projektledning. Jag har uppdraget som koordinator för Svenska neuroregister och arbetar med registerutveckling för våra nationella kvalitetsregister. I det ingår bland annat utveckling och upphandling av IT-tjänster.

   

  Jag har många års erfarenhet av att planera, organisera, följa upp och driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom vården. Jag kom till QRC 2013. Är sjuksköterska i grunden och har påbyggnad inom ledarskap och organisation samt vårdlogistik. Jag har ett förflutet på bland annat kardiologen på Södersjukhuset.

 • Anders Jacobsson

  Anders Jacobsson
  Statistiker

  Tel: 08-123 135 36
  Tel: 072-467 35 36

  E-post >

  Jag är statistiker och registernörd. Sverige och Norden är unikt i världen när det gäller våra hälsodataregister, både de ”breda” befolkningsbaserade registren som Patientregistret, Läkemedelsregistret och Dödsorsaksregistret, likaväl som de ”smala” kvalitetsregistren som tittar djupare på ett område av hälsoproblem eller behandling. Att som statistiker få jobba med ett eller flera av dessa register är en ynnest, man ges möjlighet att göra saker som är svåra eller till och med omöjliga i stora delar av världen och den nytta man kan bidra med för internationell forskning, hälso- och sjukvård och till enskilda patienter är nästintill omätlig.

   

  Jag började på QRC 2021 efter femton år på Socialstyrelsens avdelning för register och statistik, jag har en examen i matematisk statistik från Stockholms universitet och har tidigare även jobbat på Karolinska Institutet. Det som driver mig är att få använda min kunskap till att göra nytta och i förlängningen hjälpa människor. Vi som har turen att få jobba med hälsodataregister har också ett stort ansvar gentemot alla de som låter oss ta del av deras liv genom att ge sitt medgivande till att uppgifter samlas in. Vi får inte ta det för givet, integritet och sekretess måste alltid vara i förgrunden vid allt registerarbete. På QRC kommer jag att få dela med mig av allt jag lärt mig hittills och hjälpa till att skapa mer av det som vi bara kan göra här i Sverige med våra fantastiska register.

 • Gunilla Jacobsson-Ekman

  Gunilla Jacobsson-Ekman
  Projektledare, FoUU-ansvarig Registerutveckling, Forskning

  Tel: 08-123 131 43
  Tel: 070-001 15 13

  E-post >

  Jag arbetar med stöd för samverkan, utbildning och forskning för kvalitetsregister och kvalitetsregisteranvändare. Bland annat som kursledare för en registerforskningskurs, insats- och projektledare för att öka nordisk registersamverkan, och konkret stöd för samverkan mellan register och forskare samt mellan register och näringsliv. Jag är också kontaktperson och projektledare för flera av QRC:s anslutna kvalitetsregister, såväl nystartade som väletablerade.

   

  Det är verkligen motiverande med att arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Att ha levande samtal med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. m.fl. om deras vardag. Gemensamt går vi igenom såväl upplevelser vad som fungerar och när, som reflektioner kring när man känner att ens kunskap, verktyg och resurser inte räcker till. På detta sätt kan jag stödja dem med att beskriva och vårda det som fungerar, exempelvis i form av hur, vad och varför man registrerar. Jag kan också stödja genom att lösa problem som kan upplevas som svårhanterade, genom att använda och sammanföra lösningar som faktiskt finns och de personer som har ansvar och praktisk erfarenhet.

   

  Jag började arbeta på QRC Stockholm våren 2012, när vi fortfarande var ganska så nystartade. Jag har arbetat med handläggning och projektledning av hälso- och sjukvårdsfrågor inom SLL sedan 2005, och forskningsstöd för utveckling av hälso- och sjukvården i över 15 år. Dessförinnan arbetade jag som forskare, studierektor och lärare inom grund- och interdisciplinär forskning och utbildning på Karolinska Institutet sedan början av 1990-talet.

   

  Jag är född i Göteborg, och flyttade till Stockholm i början av 1990-talet för att doktorera. Kunskapsmässigt har jag flera perspektiv och examina; Fil.mag. i Kemi, Göteborgs universitet 1994, Med dr Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 1997, Civilekonom D.H.S., Handelshögskolan i Stockholm, 2002, och andra givande kurser. Intressen jag har och försöker bevara är familjen, idrott, musik, och skapande och textarbete i olika former.

 • Andrew Netzell

  Andrew Netzell

 • Lena Söderqvist

  Lena Söderqvist
  Kommunikatör

  Tel: 08-123 138 11
  Tel: 072-468 98 11

  E-post >

  För mig känns det viktigt att få bidra till något som leder till nytta för människor. I mitt jobb på QRC Stockholm får jag möjlighet att göra det varje dag. I allt viktigt arbete som pågår här – patientsamverkan, förbättringsarbeten i vården och stöd till kvalitetsregister och forskning – bidrar jag med min pusselbit som kommunikatör.

   

  Mitt jobb handlar om att stödja och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan handla om allt ifrån att ta fram kommunikationsplaner och ‑strategier till att samordna kommunikationen kring events och kurser. Jag ansvarar också för QRC:s kommunikationskanaler såsom webbplatsen, nyhetsbrevet och sociala medier. (Följ oss gärna på Twitter och LinkedIn!)

   

  Jag började på QRC våren 2018. Tidigare jobbade jag med kommunikation i Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholms läns landsting. Innan dess har jag jobbat med bioreklam och som journalist. Jag har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik från JMK vid Stockholms universitet och har gått en webbredaktörsutbildning på Mittuniversitetet. Jag har också gått kurser i intern kommunikation och projektledning.

 • Magnus Thyberg

  Magnus Thyberg
  Avdelningschef Kunskapsutveckling och tf enhetschef QRC

  Tel: 08-123 133 05
  Tel:

  E-post >

Nyfikenhet och möjligheter till nya lösningar driver mig framåt. Jag engageras av att hitta nya arbetssätt, ta bort grus i maskineriet och förenkla tröga processer. Att skapa struktur och arbetssätt för bättre och säkrare resultat. Jag vill och hoppas kunna bidra till en utveckling inom vården som hjälper till och skapar redskap för patientsäkerhet och dialog med patienterna kring deras verkliga behov.

 

Min roll på QRC är projektledning. Jag har uppdraget som koordinator för Svenska neuroregister och arbetar med registerutveckling för våra nationella kvalitetsregister. I det ingår bland annat utveckling och upphandling av IT-tjänster.

 

Jag har många års erfarenhet av att planera, organisera, följa upp och driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom vården. Jag kom till QRC 2013. Är sjuksköterska i grunden och har påbyggnad inom ledarskap och organisation samt vårdlogistik. Jag har ett förflutet på bland annat kardiologen på Södersjukhuset.

Jag är statistiker och registernörd. Sverige och Norden är unikt i världen när det gäller våra hälsodataregister, både de ”breda” befolkningsbaserade registren som Patientregistret, Läkemedelsregistret och Dödsorsaksregistret, likaväl som de ”smala” kvalitetsregistren som tittar djupare på ett område av hälsoproblem eller behandling. Att som statistiker få jobba med ett eller flera av dessa register är en ynnest, man ges möjlighet att göra saker som är svåra eller till och med omöjliga i stora delar av världen och den nytta man kan bidra med för internationell forskning, hälso- och sjukvård och till enskilda patienter är nästintill omätlig.

 

Jag började på QRC 2021 efter femton år på Socialstyrelsens avdelning för register och statistik, jag har en examen i matematisk statistik från Stockholms universitet och har tidigare även jobbat på Karolinska Institutet. Det som driver mig är att få använda min kunskap till att göra nytta och i förlängningen hjälpa människor. Vi som har turen att få jobba med hälsodataregister har också ett stort ansvar gentemot alla de som låter oss ta del av deras liv genom att ge sitt medgivande till att uppgifter samlas in. Vi får inte ta det för givet, integritet och sekretess måste alltid vara i förgrunden vid allt registerarbete. På QRC kommer jag att få dela med mig av allt jag lärt mig hittills och hjälpa till att skapa mer av det som vi bara kan göra här i Sverige med våra fantastiska register.

Jag arbetar med stöd för samverkan, utbildning och forskning för kvalitetsregister och kvalitetsregisteranvändare. Bland annat som kursledare för en registerforskningskurs, insats- och projektledare för att öka nordisk registersamverkan, och konkret stöd för samverkan mellan register och forskare samt mellan register och näringsliv. Jag är också kontaktperson och projektledare för flera av QRC:s anslutna kvalitetsregister, såväl nystartade som väletablerade.

 

Det är verkligen motiverande med att arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Att ha levande samtal med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. m.fl. om deras vardag. Gemensamt går vi igenom såväl upplevelser vad som fungerar och när, som reflektioner kring när man känner att ens kunskap, verktyg och resurser inte räcker till. På detta sätt kan jag stödja dem med att beskriva och vårda det som fungerar, exempelvis i form av hur, vad och varför man registrerar. Jag kan också stödja genom att lösa problem som kan upplevas som svårhanterade, genom att använda och sammanföra lösningar som faktiskt finns och de personer som har ansvar och praktisk erfarenhet.

 

Jag började arbeta på QRC Stockholm våren 2012, när vi fortfarande var ganska så nystartade. Jag har arbetat med handläggning och projektledning av hälso- och sjukvårdsfrågor inom SLL sedan 2005, och forskningsstöd för utveckling av hälso- och sjukvården i över 15 år. Dessförinnan arbetade jag som forskare, studierektor och lärare inom grund- och interdisciplinär forskning och utbildning på Karolinska Institutet sedan början av 1990-talet.

 

Jag är född i Göteborg, och flyttade till Stockholm i början av 1990-talet för att doktorera. Kunskapsmässigt har jag flera perspektiv och examina; Fil.mag. i Kemi, Göteborgs universitet 1994, Med dr Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 1997, Civilekonom D.H.S., Handelshögskolan i Stockholm, 2002, och andra givande kurser. Intressen jag har och försöker bevara är familjen, idrott, musik, och skapande och textarbete i olika former.

För mig känns det viktigt att få bidra till något som leder till nytta för människor. I mitt jobb på QRC Stockholm får jag möjlighet att göra det varje dag. I allt viktigt arbete som pågår här – patientsamverkan, förbättringsarbeten i vården och stöd till kvalitetsregister och forskning – bidrar jag med min pusselbit som kommunikatör.

 

Mitt jobb handlar om att stödja och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan handla om allt ifrån att ta fram kommunikationsplaner och ‑strategier till att samordna kommunikationen kring events och kurser. Jag ansvarar också för QRC:s kommunikationskanaler såsom webbplatsen, nyhetsbrevet och sociala medier. (Följ oss gärna på Twitter och LinkedIn!)

 

Jag började på QRC våren 2018. Tidigare jobbade jag med kommunikation i Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholms läns landsting. Innan dess har jag jobbat med bioreklam och som journalist. Jag har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik från JMK vid Stockholms universitet och har gått en webbredaktörsutbildning på Mittuniversitetet. Jag har också gått kurser i intern kommunikation och projektledning.