Om QRC

”Delad kunskap ger bättre hälsa.”

QRC Stockholm är ett nationellt och regionalt kvalitetsregistercentrum. Vi ingår i en registercentrumorganisation, RCO, för Stockholm–Gotland.

Vi bidrar till en bättre hälso- och sjukvård
Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att vårdens personal, beslutsfattare, forskare och näringsliv regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg.

Vi stödjer kvalitetsregistren regionalt och nationellt i utveckling av bland annat drift, förbättringsarbete, forskningsstöd och resultatanalys som i sin tur ska säkra vårdens kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla innovativa processer i registerarbetet tillsammans med registerhållare och deras organisationer.

Vi arbetar med fyra huvudsakliga områden
Registerutveckling
Förbättringsarbete
Patientsamverkan
Forskning
Mer information om områdena finns på flikarna i huvudmenyn.

Vi utbildar i förbättringsarbete
Inom ramen för området Förbättringsarbete anordnar vi årligen ett nio månader långt utvecklingsprogram genom QRC:s Coachingakademi. Det syftar till att öka kompetensen kring hur kvalitetsregister kan användas för att förbättra kvaliteten på alla nivåer inom sjukvården.
Utbildningen görs i samarbete med Karolinska Institutet.
Läs mer om Coachingakademin 

Vi har bred kompetens
Våra medarbetare har bred kompetens som projektledare, specialistsjuksköterskor inom olika områden, statsvetare, forskare, statistiker, facilitator för patientsamverkan, it-specialist, kommunikatör och administratör.

Vi finansieras och arbetar på uppdrag av Region Stockholm, Karolinska Institutet, KI, och Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion. Vår styrgrupp har till uppgift att styra verksamheten och fatta beslut inom ramen för avtalet mellan KI och Region Stockholm.