Välbesökt nätverksträff för personcentrerad vård

Vilka möjligheter och utmaningar finns med att arbeta med personcentrerad vård? Och hur kan vi upprätthålla ett personcentrerat arbetssätt? Det var frågor som diskuterades på nätverksträffen för personcentrerad vård den 22 oktober. Den här gången var QRC och Ersta Diakoni värdar för träffen.  

 

Deltagare på nätverksträffen för personcentrerad vård den 22 oktober.
Cristin Lind från QRC och Ami Bylund från Ersta sjukhus var två av dem som bjudit in till träffen.

 

Vid den här nätverksträffen var Amanda Jacobsson, doktorand vid Högskolan i Dalarna, inbjuden för att berätta om sin forskning om personcentrerad vård. Hon forskar om hur man kan mäta att personcentrerad vård är effektiv, med fokus på ambulanssjukvården.

 

Amanda Jacobsson från Högskolan i Dalarna forskar om hur man mäter att personcentrerad vård är effektiv.

 

Nästa gästföreläsare var Karin Tenelius från Tuff Ledarskapsträning. Hon gav deltagarna inblick i förändringstrender som pågår inom organisations- och ledarskapsområdet. Det handlar bland annat om att lämna hierarkiska ledarskap och förhållningssätt bakom sig och gå mot självledarskap, medarbetarstyrning och självstyrande team.

 

Nätverksträffarna är tillfällen för att inspireras, dela erfarenheter och knyta kontakter kring hur personcentrerad vård kan utveckla och förbättra verksamheter. Nätverket vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholm och på Gotland, har avtal med Stockholms läns landsting och som redan infört ett personcentrerat arbetssätt eller som önskar införa det.

 

Mer information

Nätverksträffen den 22 oktober var andra tillfället som nätverket träffades. Vill du delta i nätverket framöver? Kontakta neha.2.sharma@sll.se.

 

Presentationer från nätverksträffen

Susanna Lagersten, tf avdelningschef Utvecklingsavdelningen:
Personcentrering – nu levlar vi upp! (PDF)

 

Amanda Jacobson, doktorand, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och psykiatri, Högskolan Dalarna:
Hur vet vi att personcentrerad vård är effektiv vård? (PDF)

 

Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning:
Vad är det som händer där ute? (PDF)

 

Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan, Regionalt Cancercentrum Stockholm–Gotland:
Jämlik vård – Botkyrka-projektet (PDF) 

 

Fanny Nilsson, leg sjuksköterska, Ortopeden, Södersjukhuset:
Personcentrerad vård – personlig Hälsoplan (PDF)

 

Diskussion (PDF)