Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården?

Under 2018 ska kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård undersökas genom en enkät . Syftet är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

 

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få graviditetsenkäten via mejl eller sms genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Gynekologi och Obstetrik (SFOG).

 

Enkäten kommer att skickas ut vid tre tillfällen; den första delen under graviditeten, den andra sex veckor efter förlossning och den tredje ett år efter förlossning.

 

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras öppet och transparent.

 

Vill du veta mer?
Eva Estling, samordnare SKL