Utvärdera och förbättra möten med GBGA

Nu finns ett nytt verktyg i QRC:s verktygslåda – GBGA, vilket är förkortning för Gick Bra och Gör Annorlunda. Verktyget är ett strukturerat sätt att utvärdera möten för att förbättra mötesstrukturen. Genom att regelbundet reflektera över gruppens dynamik och arbetssätt ökar teammedlemmarna tilliten till varandra och den gemensamma arbetsprocessen.

 

GBGA fungerar bäst när det används ofta och regelbundet, till exempel vid slutet av återkommande arbetsmöten. Det gör att man kontinuerligt kan arbeta med att effektivisera mötet.

 

QRC:s verktygslåda innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp i ditt utvecklingsarbete.

 

Läs mer om verktyget GBGA

Se hela verktygslådan