Tips: öppet hus hos registerservice

Beställer du data från Socialstyrelsen? Passa på att gå på öppet hus hos registerservice på Socialstyrelsen den 26 september där du får möjlighet att

  • träffa handläggare och ställa frågor
  • lära dig mer om hur vi jobbar med beställningar
  • få tips kring din beställning. Vi går igenom de dokument du
    skickat in i mån av tid. 

Registerservice handlägger beställningar av data från Socialstyrelsen. De fungerar också som ett stöd till kvalitetsregister.

 

Vid det öppna huset kommer även representanter från Statistiska centralbyrån, SCB, och Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, även finnas på plats för att besvara frågor. Dessutom anordnas två kortare seminarier, ett om samkörningar av data mellan olika register och ett där statistik om registerservice verksamhet presenteras.

 

När? den 26 september 2019,  kl 9.00–12.00 
Var? Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm
Föranmäl dig gärna till registerservice@socialstyrelsen.se