Tema nationell kunskapsstyrning på QRC Forum

Den 13 september bjöd QRC Stockholm in till höstens första QRC Forum med temat ”Status för etableringen av den nationella kunskapsstyrningen i samverkan med nationella kvalitetsregister”. Forumet var ett tillfälle att diskutera förutsättningar och behov för kvalitetsregisters egna arbete och samverkan i den nya kunskapsstrukturen.

 

Seher Korkmaz, tf enhetschef för QRC Stockholm, inledde mötet med att beskriva QRC:s verksamhet och uppdrag och ett urval av pågående aktiviteter.

 

Kunskapsstyrning på nationell nivå

Därefter var Marie Lawrence, kansliansvarig nationella kvalitetsregister och samordnare nationella stödfunktionen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inbjuden för att berätta om den nationella kunskapsstyrningen på nationell nivå. Hon började med att ge en beskrivning av vad kunskapsstyrning är och vilka målområden och mål man arbetar mot. Det övergripande målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

 

Sedan beskrev hon mer utförligt hur kunskapsstrukturen ska vara uppbyggd med Nationella programområden (NPO), Nationella samverkansgrupper (NSG), Regionala programområden (RPO) och Nationella arbetsgrupper (NAG), samt hur dessa sätts samman, hur de förhåller sig till varandra och vad deras uppdrag är.
Kvalitetsregister kommer att fördelas ut på NPO/RPO och det ligger i varje NPO:s uppdrag att ha ett nära samarbete med registren. Det kan vara så att ett kvalitetsregister hamnar inom flera NPO, men ett NPO kommer vara huvudansvarigt.

 

Seher Korkmaz, tf enhetchef på QRC Stockholm, Marie Lawrence, kansliansvarig nationella kvalitetsregister och samordnare nationella stödfunktionen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Gunilla Jacobsson Ekman, projektledare på QRC Stockholm och moderator på QRC Forum.

 

Kunskapsstyrning i Stockholms läns landsting

Nästa programpunkt var Björn Wettermark, projektledare för Kunskapsstyrning Stockholm-Gotland från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, SLL, som berättade mer om kunskapsstyrningen på regional nivå. Han berättade bland annat att inom SLL har nominering och tillsättning av NPO gjorts via valberedningen för Specialsakkunniga läkare (Spesak) och vårdsakkunniga sjuksköterskor (Vårdsak), samt att cirka 1 000 personer inom SLL är involverade i arbetet med kunskapsstyrningen.

 

Just nu ligger mycket fokus inom SLL:s kunskapsstyrning på att förtydliga roller och ansvar. Förhoppningsvis fattas beslut i november, med införande sommaren 2019, berättade Björn Wettermark.

 


Björn Wettermark, projektledare för Kunskapsstyrning Stockholm-Gotland från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, SLL.

 

QRC Forum framöver

Datum och tema för nästa QRC Forum är ännu inte bestämt. Har du något förslag på teman för QRC Forum framöver? Mejla oss gärna på info@qrcstockholm.se.

 

Mer information

Läs mer om kunskapsstyrning på SKL:s webbplats

Se presentationen om den nationella kunskapsstyrningen (pdf)

Se presentationen om kunskapsstyrning inom SLL (pdf)

Se presentationen om QRC Stockholm (pdf)