Ta del av resultat från Graviditetsenkäten

Mödrahälso- och förlossningsvården i Sverige får gott betyg. Det visar resultatet från Graviditetsenkäten som skickas till alla kvinnor som ska föda eller nyligen har fött barn. Nu kan du som arbetar i vårdkedjan under graviditet och förlossning ta del av resultatet för din klinik.

 

Resultaten på nationell nivå visar att kvinnor generellt sett är nöjda med vården under och efter sin graviditet. Av de 52 000 kvinnor som svarade på enkäten under perioden december 2020–mars 2021 säger 89 procent att de skulle rekommendera mödrahälsovården och 90 procent sin förlossningsavdelning. Positiva delar som lyfts fram är bland annat trygghet och stöd under förlossningen. 88 procent svarar att de är trygga med barnmorskan i mödrahälsovården och 89 procent är trygga med vården under förlossningen. 88 procent tycker att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning de önskade. Tillgänglighet samt möjligheten att fråga och få information lyfts också fram som delar som kvinnorna är nöjda med.

 

– Det är roligt att se så goda resultat och att på detta sätt bidra med positiv återkoppling till alla medarbetare i mödrahälso- och förlossningsvården. Det är tydligt att deras arbete uppskattas av dem de är till för och resultatet är verkligen något att vara stolt över, säger Michaela Granfors, registerhållare för Graviditetsregistret.

 

 

Möjliga förbättringsområden

Enkätens resultat ger också kunskap om områden som kan förbättras. Eftervården samt partnerns delaktighet innan och efter förlossning är två sådana förbättringsområden. 88 procent anger att mödrahälsovården mött deras behov under graviditeten, men motsvarande siffra för förlossningsvården och eftervården är 73 procent. Gällande partners delaktighet svarar bara 38 procent att de upplever att mödrahälsovården gjort partnern delaktig i den utsträckning de önskade. På förlossningen, där partnern oftast kunnat vara med, är å andra sidan 88 procent kvinnor nöjda med delaktigheten.

 

– En förklaring till de låga siffrorna för partnerns delaktighet i mödrahälsovården är de begränsningar som införts under covid-19-pandemin. Samtidigt behöver vi tänka att det kan komma fler pandemier eller hända annat i framtiden som gör att vi behöver utveckla nya former för delaktighet. Det kan finnas olika skäl till att fysisk närvaro i rummet inte är möjlig, säger Kerstin Petersson, vice registerhållare för Graviditetsregistret.

 

Ytterligare ett förbättringsområde är information om återhämtning och tiden efter förlossning. Bara sex av tio kvinnor tycker att de har fått tillräckling information och bland förstföderskor är andelen ännu högre.

 

– Jag vill verkligen uppmana verksamheter att ta del av och använda enkätresultaten och data från Graviditetsregistret. Det utgör en värdefull källa för kvalitetsuppföljning och ger underlag för att initiera förbättringsarbeten. Data från Graviditetsregistret ger också möjlighet att mäta effekten av förbättringsarbeten, säger Michaela Granfors.

 

 

900 enkäter skickas ut varje dag

Graviditetsenkäten skickas ut från Graviditetsregistret sedan den 1 december 2020 och kommer att pågå fram till december 2022. Det innebär att ungefär 900 enkäter skickat ut varje dag och man besvarar den genom att logga in på 1177.se. Enkäten finaniseras av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Under perioden december 2020–mars 2021 skickades 94 000 enkäter ut, varav nära 52 000 enkäter besvarades. SKR har sammanställt en rapport utifrån dessa svar.

 

–  Tack vare all data som varje dag matas in eller överförs till Graviditetsregistret från mödrahälso- och förlossningsvården är det möjligt för oss att skicka ut enkäter med hög träffsäkerhet. De triggerpunkter vi har för utskick  är inskrivning i mödrahälsovården, åtta veckor efter förlossning och ett år efter förlossning. Svaren är en enorm källa till kunskap om kvinnornas upplevelse av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter, säger Kerstin Petersson.

 

 

Så gör du för att ta del av resultaten för din verksamhet

Nu kan du som arbetar i en verksamhet i mödrahälso- eller förlossningsvården ta del av resultaten från Graviditetsenkäten för din verksamhet. Du hittar dem i inloggat läge i Graviditetsregistret under ”dashboard ny”. Om du arbetar i vårdkedjan under graviditet och förlossning men saknar inloggning till Graviditetsregistret – prata i första hand med enhetsadministratören för Graviditetsregistret på din klinik.

 

 

Mer information

Läs mer om Graviditetsregistret på deras webbplats

Läs mer om Graviditetsenkäten på 1177.se

Läs SKR:s rapport på deras webbplats