Spetspatienter en ny resurs för hälsa

QRC medverkar i projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa. Målet är ett kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.

 

QRCs Hans Lindqvist och Cristin Lind har bland annat i uppdrag att ta reda på vad spetspatienter gör och visa vad ”spetspatientighet” kan vara. 

 

 

Hör de berätta om vad en spetspatient är och vad ”spetspatientighet” betyder i filmen här (knappt 5 minuter).

 

Projektet finansieras av Vinnova. Det sker i samverkan med representanter för patienter, vårdgivare, akademi och företag.

 

Läs mer om projektet här: dagenspatient.ringla.nu.