Spetspatienter – en ny resurs för hälsa

En spetspatient är en patient eller närstående som med innovativa lösningar och beteenden förändrar sitt och/eller andras välmående. Nu har projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” släppt en rapport där varje kapitel är skrivet av projektets olika samarbetspartners. Hans Lindqvist och Cristin Lind från QRC Stockholm har bland annat skrivit ett kapitel om det arbete som hittills gjorts inom projektet kring att förstå spetspatienter. Deras text handlar om vilka spetspatienterna är, vad de behöver, och vad de vill.

 

Rapporten finns att läsa på webbplatsen Dagens Patient. Där går det också att se en filminspelning från det öppna möte som hölls i samband med rapportsläppet.

 

Omslaget på rapporten som visar en arm med armband där det står spetspatienter

 

Om projektet

Projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” är ett samarbete mellan representanter för patienter, akademi, företag och vårdgivare, däribland QRC Stockholm. Det finansieras av Vinnova och drivs av Karolinska Institutet. Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscentrum som ska öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag å andra sidan.

 

Mer information

Läs rapporten och se filminspelningen på Dagens Patients webbplats

Läs mer om projektet på Dagens Patients webbplats

Se en intervju med Hans Lindqvist och Cristin Lind på QRC:s webbplats (5 min)