Sista avslutningsträffen för uppdragsutbildningen

QRC Coachingakademi skapades 2013 och har sedan starten arrangerat uppdragsutbildningen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård i samarbete med Karolinska Institutet, KI. Den 30 september hölls avslutningsträff för den sjunde och sista omgången av kursen. Under 2020 avvecklas QRC Coachingakademi på grund av ny inriktning för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, i Region Stockholm, där QRC har sin organisatoriska tillhörighet.

 

 

15 nya förbättringscoacher i vården

Vid årets avslutningsträff fick 15 kursdeltagare ta emot diplom och är nu certifierade förbättringscoacher. Årets deltagare har haft en extra utmaning i och med att flera av deras förbättringsarbeten pausades på grund av covid-19-pandemin. Pandemin har också påverkat möjligheterna att genomföra träffar under kursens gång. Efter noga avvägning, bland annat med hänsyn till att Coachingakademin ska avvecklas, genomfördes ändå avslutningsträffen som planerat.

 

Neha Sharma framför en PowerPoint-bild med texten Välkommen till avslutningen, Förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården, QRC Coachingakademi.
Neha Sharma, projektledare på QRC, inleder dagen.

 

På avslutningsträffen fick varje coach presentera det förbättringsarbete som de har genomfört i sina verksamheter under kursen. Ett moment var också att reflektera kring och sammanfatta lärdomar från kursen, både för de nyblivna förbättringscoacherna och för de chefer och ledare som deltagit i det parallella ledarspåret.

 

Rita Fernholm framför en PowerPoint-bild med texten Och vad händer nu?
Rita Fernholm, deltagare på förra årets kurs, berättade om förbättringslivet efter uppdragsutbildningen och hur man kan bibehålla förbättringsandan.

 

Deltagarna fick också ta fram handlingsplaner för att vidmakthålla ett hållbart förbättringsarbete i sina verksamheter framåt.

 

Teresa Tael framför en PowerPoint-presentation med texten Hållbart förbättringsarbete.
Teresa Tael, projektledare på QRC, höll i workshoppen om handlingsplan för hållbart förbättringsarbete.
Susanna Lagersten står och pratar framför tre kursdeltagare.
QRC:s chef Susanna Lagersten avrundande dagen och gratulerade deltagarna.
Kursdeltagare minglar med champagneglas i handen.
Och som sig bör i förbättringsarbete fick deltagarna avsluta med att fira sina framgångar – dock i en stor lokal där det gick att hålla coronasäkert avstånd till varandra.

 

Förbättringsarbeten under årets kurs

Deltagare på uppdragsutbildningen genomför ett förbättringsarbete i sina verksamheter parallellt med att de går kursen.  Förbättringsarbetena under årets kurs har handlat om

 • årlig uppföljning i primärvården efter stroke, Akademiskt primärvårdscentrum
 • minska stora blödningar vid förlossning, BB Stockholm
 • effektivisera mottagningstiden hos barnmorskan för gravida kvinnor, kvinnokliniken på Södersjukhuset
 • förebygga sår och minska risken för amputation genom regelbundna fotundersökningar och egenvård för patienter med diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum
 • minimera förekomsten av trycksår genom förbättrad omvårdnad, Södertälje sjukhus
 • förbättrad inskolning för nyanställda sjuksköterskor, kardiologkliniken på Södersjukhuset
 • förbättrad utskrivningsplanering och minska onödig väntan för patienten, kardiologkliniken på Södersjukhuset
 • minska bristningar vid barnafödande, Förlossningen Karolinska Huddinge
 • minska vaginala postpartumblödningar, BB Södertälje
 • förbättrad primär- och sekundärprofylax för patienter med risk för benskörhetsfrakturer, Norrvikens och Rotebros vårdcentral
 • minska postpartumblödningar, förlossningsavdelningen, Danderyds sjukhus
 • förbättrade samarbetsstrukturer kring patienterna, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • förbättrad tillgänglighet för patienter med atopiskt eksem, Abrahamsbergs vårdcentral.

 

Coachingakademin avvecklas när HSF får ny inriktning

QRC Coachingakademi har haft i uppdrag att ge stöd åt verksamheter i att bygga struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Utöver uppdragsutbildningen har det bland annat gjorts genom skräddarsydda utbildningar för verksamheter som önskar göra förbättringsarbeten inom deras specifika område. Under åren har ungefär 150 förbättringscoacher och drygt 70 chefer deltagit i Coachingakademins utbildningar. Skräddarsydda program har genomförts för bland annat familjecentraler, primärvården, den regionala kunskapsstyrningsorganisationen och förlossningsvården i Region Stockholm.

 

Under våren 2020 genomfördes en omorganisation på HSF där HSF:s uppdrag samtidigt renodlades. Det innebär att viss vårdgivarnära verksamhet, till exempel stöd till förbättringsarbete, framöver istället ska ske hos vårdgivarna. Under återstoden av 2020 kommer Coachingakademin att slutföra och avveckla sina pågående projekt och uppdrag. QRC Kvalitetsregistercentrum kommer finnas kvar och ha stöd till kvalitetsregisterutveckling som huvudfokus.