Schemat klart för höstens registerforskningskurs

Nu är schemat klart för höstens omgång av kursen Register i klinisk forskning – en värdefull resurs. Som vanligt innehåller kursen information om vilka kvalitetsregister, folkhälsoregister och biobanker som finns och hur de kan och får användas i forskning. Föreläsarna kommer bland Statistiska centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, Stockholms Medicinska Biobank, Vetenskapsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Företrädare från kvalitetsregister och registerforskare från Karolinska Institutet föreläser också på kursen.

 

Schema 

Måndagen den 11 november 2019

09.00

Välkomst och presentation
Kursledning samt deltagare

 

09.25

Vad är Nationella Kvalitetsregister?
Gunilla Jacobsson-Ekman, Med dr, projektledare QRC Stockholm

 

10.00

Paus med förtäring

 

10.15

Registerforskning och grundläggande juridik
Manolis Nymark, jurist, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

11.00

Socialstyrelsens Registerservice – stöd till forskarna
Henrik Passmark, statistiker, Registerservice, Socialstyrelsen

 

12.00

Lunch

 

13.00

Stockholms Medicinska Biobank – hur fungerar den?
Lena Brynne, chef

 

13.35

Infrastruktur för registerbaserad forskning
Fredrik Quistgaard, teknisk projektledare, Vetenskapsrådet

 

14.10

Vad finns det för register och databaser på Statistiska centralbyrån (SCB) och hur får jag tillgång till data?
Jonas Färnstrand och Caroline Gredenborn, utredare befolkningsstatistik, SCB

 

14.55

Paus med förtäring

 

15.10

Tvärvetenskaplig forskning med hjälp av register
Karin Modig, doc, forskarassistent, Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet (KI)

 

15.50

EQ-5D som stöd för vårdmöte och uppföljning
Kerstin Ankargård , senior projektledare, QRC Stockholm

 

16.30–17.00

Patientrapporterade mått (PROM) inom nationella kvalitetsregister
Susanne Albrecht, utvecklingsledare, Region Blekinge

 

 

Tisdagen den 12 november 2019 

09.00

Register-RCT (randomiserad kontrollerad studie) – enorm potential, men hur får vi till det?
Stefan James, professor, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

 

09.45

Registerforskning med Region Stockholms centrala datalager Gemensamt vårdregister (GVR) och VAL-databas
Björn Wettermark, analytiker, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

10.45

TEMA: Patienten som forskningspartner
Hans Lindqvist och Gunilla Jacobsson-Ekman, projektledare, QRC Stockholm

 

11.45

Lunch

 

12.45

TEMA forts…

 

13.30

Kvalitetsregister räddar liv och förbättrar hälsa
Olof Stephansson, professor, registerhållare, Graviditetsregistret

 

14.30

Paus med förtäring

 

14.45–ca 16.00

PANELDISKUSSION: Gunilla Jacobsson Ekman (moderator); Karin Göransson, samordnare strategiska frågor, SKL; Björn Wettermark; Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket; Josef Driving,
jurist, Region Stockholm samt deltagarna.

 

 

Kursutvärdering och avslut

 

Skriv ut schemat (pdf, 187 kB)

 

Mer information

Mer information om kursen

Anmälningsformulär (länk)