Så håller du ett dialogmöte

Ett dialogmöte ger er möjlighet att utbyta information med patienter, närstående, invånare och intresseorganisationer. Man kan till exempel använda det när man startar ett nytt förbättringsarbete eller inför en upphandling. Då kan ett dialogmöte ge ökade kunskaper om patienters behov och förväntningar.

 

Dialogmöten kan ske på flera sätt – med många eller få deltagare, med enskilda eller flera aktörer, virtuellt eller live, som ett traditionellt informationsmöte eller som en workshop. Mötets storlek och form bestäms av mötets syfte och deltagarnas behov.
QRC:s verktygslåda innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp i ditt utvecklingsarbete.

 

Läs mer om verktyget dialogmöte

Se hela verktygslådan