Så använder du patientenkäter i förbättringsarbete

Nu finns ett nytt verktyg i QRC:s verktygslåda – Nationell patientenkät (NPE). Verktyget ger patienter möjlighet att dela med sig av deras upplevelse och synpunkter på hälso- och sjukvården. Att använda patientenkäter ger hälso- och sjukvården ökad insikt i och kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården.

 

 

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. De utgör underlag för att följa upp vården, göra jämförelser mellan vårdenheter och är även ett redskap för styrning och ledning.

 

QRC:s verktygslåda innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp när du ska ta med patientperspektivet i ditt utvecklingsarbete.

 

Läs mer om verktyget Patientenkät

Se hela verktygslådan