Registerforskningskurs samlade nya och erfarna forskare

Vilka kvalitetsregister, folkhälsoregister och biobanker finns? Och hur kan och får de användas i forskning? Det och mycket mer får kursdeltagarna på QRC:s kurs ”Register i klinisk forskning – en värdefull resurs” ökade kunskaper om. Den 12–13 november hölls en ny omgång av kursen med 33 forskningsintresserade deltagare.

 

– Min målsättning med kursen är att deltagarna ska få tillräckligt med kunskaper, och kontaktvägar, för att prova på att planera en registerstudie, ”från start till mål”, säger Gunilla Jacobsson Ekman, kursansvarig på QRC Stockholm.

 

– Vi har deltagare från olika delar av landet, med kunskaper från olika medicinska områden och med olika utbildningar. Detta har varit väldigt nyttigt och inspirerande för oss som lägger upp kursen. Hur kan vi förmedla användbara kunskaper och uppmuntra bra registerforskning för så många deltagare som möjligt? säger Gunilla Jacobsson Ekman.

 

Kursansvariga Gunilla Jacobsson Ekman och Viveca Holmberg inleder kursen.

 

Föreläsare från olika verksamheter

Liksom tidigare omgångar av kursen representerade föreläsarna flera olika verksamheter, såväl myndigheter som Statistiska centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, Stockholms Medicinska Biobank, Vetenskapsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som företrädare från kvalitetsregister, denna gång SwedeHeart och Graviditetsregistret, och registerforskare från Karolinska Institutet. På så sätt får kursdeltagarna en så heltäckande kunskap som möjligt om vilka tillgängliga register och biobanker som finns för forskning.

 

– Det blir mycket bra och värdefulla diskussioner under kursen, och det är väldigt uppskattat av både deltagare och föreläsare. Deltagare som redan varit bekanta med registerforskning har sagt att det här är kunskaper de hade behövt innan de började, säger Gunilla Jacobsson Ekman.

 

Kursdeltagarna får också bland annat fördjupa sig i juridiska krav som finns, höra exempel på forskningsprojekt som använt register, diskutera olika möjliga projektupplägg och delta i workshop om hur patientsamverkan kan höja forskningens kvalitet och relevans.

 

Hans Lindqvist från QRC höll en workshop om hur man involverar patienter som forskningspartners i sitt forskningsprojekt.

 

Kursen avslutas med en paneldiskussion med företrädare för några av de olika verksamheterna, denna gång SLL Juridik, Läkemedelsverket och SKL.

 

Petra Hasselqvist från SKL, Gunilla Andrew-Nielsen från Läkemedelsverket, Josef Driving från Stockholms läns landsting och Stefan James från Uppsala Clinical Research Center, deltog i en paneldiskussion.

 

Högt betyg i kursutvärderingen

Kursen brukar återkommande få höga betyg i utvärderingen. Vid den senaste kursomgången svarade 26 av 27 deltagare att de var mycket nöjda eller övervägande nöjda med kursen som helhet. Något som också brukar framgå är att de olika föreläsarna uppskattas i hög grad.

 

– Det är roligt att se att så många uppskattar kursen, att de tycker att de får med sig matnyttig information, och att de kan använda kursinnehållet i sina pågående eller framtida forskningsprojekt, säger Gunilla Jacobsson Ekman.

 

Tvådagarskursen i registerforskning ges varje år och berättigar till 0,6 högskolepoäng. Nästa tillfälle blir hösten 2019. Exakt datum är ännu inte fastställt.

 

 Några röster om kursen

”Jag skulle varmt rekommendera kursen till alla som använder register i sina forskningsprojekt på grund av den höga kvaliteten på kursen, ett brett och intressant innehåll och mycket kompetenta föreläsare.”
Malin Zimmerman, ST-läkare och forskare

 

”Jag lärde mig väldigt mycket mer om olika register och lagstiftning på området. Och vilka intressanta uppslag som finns att forska på. Min helhetsbild är att kursen var mycket intressant.”
Camilla Heise Löwgren, jurist

 

”Jag tar med mig djupare kunskap om alla register som finns i Sverige och idéer om hur man kan länka information mellan dessa register.”
Isabelle de Monestrol, läkare, forskare och registerkoordinator

Läs intervjuer med tidigare kursdeltagare

 

Fakta: Resurser för registerforskning hos olika myndigheter

Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för flera register, som Registret över totalbefolkningen, Flergenerationsregistret och Historiska befolkningsregistret, och flera databaser, till exempel Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier.
Läs mer på SCB:s webbplats 

 

Socialstyrelsen ansvarar för hälsodataregister, som Cancerregistret, Medicinska födelseregistret, Patientregistret, Läkemedelsregistret, Tandhälsoregistret och Dödsorsaksregistret. Hos Socialstyrelsen finns också Registerservice som stödjer forskare vid beställningar från registren.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats 

 

Stockholms Medicinska Biobank ansvarar för att samordna och bevara prover som samlas in inom hälso- och sjukvården. Prover består av biologiskt material såsom organ, vävnad, celler och gener.
Läs mer på Stockholms Medicinska Biobanks webbplats

 

Vetenskapsrådet har i uppdrag att stödja forskare med information om register och relevant lagstiftning. De har utvecklat ett verktyg, Register Utiliser Tool, för att utforska register och biobanker på metadata-nivå.
Läs mer på registerforskning.se

 

På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, finns stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister. På deras webbplats finns information om att använda kvalitetsregisterdata i forskning och guider som stöd för forskningsarbetet.
Läs mer på webbplatsen för Nationella Kvalitetsregister

 

Mer information

Se programmet från den senaste kursomgången