Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vilka kvalitetsregister, folkhälsoregister och biobanker finns? Och hur kan och får de användas i forskning? Det och mycket mer får kursdeltagarna på QRC:s kurs ”Register i klinisk forskning – en värdefull resurs” ökade kunskaper om.

 

Kursen är vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin. Kursen ger 0,6 högskolepoäng för doktorander.

 

Datum för tvådagarskursen är den 11–12 november 2019. 

 

Ur kursinnehållet:

  • Forskning eller kvalitetssäkring, i juridiken och praktiken
  • Kvalitetsregister – historik, nuläge och möjlig framtid
  • SCB:s register
  • Socialstyrelsens register
  • Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd, ansökan om datauttag, samkörningar av register
  • Möjliga typer av forskningsprojekt med registerdata
  • Patientsamverkan och patientrapporterade mått
  • Biobanker som stöd för registerbaserad forskning
  • Finansieringskällor, regelverk och praxis för samverkan med näringslivet

Kursen arrangeras av QRC Stockholm KI/LIME och Region Stockholm.

 

 

Tid och plats

Den 11–12 november 2019
Kl 9.00–16.00

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magnus Ladulåsgatan 63a
Stockholm

 

 

Pris

1 400 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från högskolor och offentlig sektor)
3 900 kr/deltagare, inkl moms (deltagare från näringsliv)

I priset ingår förtäring båda dagarna.

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften.

 

 

Anmälan

Länk till anmälan

 

 

Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman
Projektledare FoUU
QRC Stockholm

070-00 115 13
gunilla.jacobsson-ekman@sll.se

 

 

Mer information om kursen

Intervjuer med tidigare kursdeltagare: Några röster om kursen
Reportage från kursen 2018: Registerforskningskurs samlade nya och erfarna forskare