Premiär för utökad kurs om register i klinisk forskning

QRC Stockholm har nu skapat en utökad kurs om register i klinisk forskning, med fem kursdagar istället för två. Tillsammans med Nationella forskarskolan i Klinisk odontologi arrangerade vi under maj månad en forskarutbildningskurs vid Karolinska Institutet.

 

Under en vecka fick deltagarna ta del av och diskutera hur forskning på tandhälsofrågor kan bedrivas med hjälp av nationella kvalitetsregister, hälsodataregister och befolkningsregister. Deltagarna som alla var kliniskt verksamma tandläkare och tandhygienister formulerade egna forskningsfrågor och arbetade med etiska ställningstaganden och formulär för datauttag.

 

Deltagarna hade förberett egna forskningsfrågor för datauttag från Socialstyrelsen och arbetade med dem i en workshop med handledning av statistiker och epidemiologer. I slutet av kursen redovisades gruppvis nya projekt med ifylld ansökan om datauttag.

 

Under en heldag engagerade det nationella kvalitetsregistret för Karies och Parodontit, SKaPA, registerhållare och koordinator från Registercentrum Syd. Med presentation av möjligheter och utmaningar för nationella kvalitetsregister diskuterades förutsättningar och användning av SKaPA i klinisk vardag och forskning. Deltagarna arbetade sedan fram projekt och registerförslag för viktiga utmaningar inom dagens tandvård för gemensam diskussion.

 

Sammantaget var både deltagare och kursmedarbetare från QRC Stockholm, Karolinska Institutet, Socialstyrelsen och SKaPA mycket nöjda med denna vecka. Vi har redan planer på uppföljande kontakter och aktiviteter för att arbeta vidare med idéer och nyvunna erfarenheter.

 

För frågor om kursen och möjliga anpassningar till era behov, kontakta Gunilla Jacobsson Ekman.