Olivia Ernstsson disputerad

Den 18 juni disputerade Olivia Ernstsson på sin avhandling ”Making use of patient-reported outcome measures in health care: The case of EQ-5D in the Swedish national quality registries”. Avhandlingen syftar till att öka kunskapen om användning av patientrapporterade utfallsmått, PROM, i hälso- och sjukvården genom att undersöka insamling av hälsoenkäten EQ-5D i de nationella kvalitetsregistren.

 

Avhandlingen lades fram vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, vid Karolinska Institutet, KI. Olivia Ernstsson har också forskat inom det forskningsprogram som QRC Stockholm drev under 2015–2020 och som var avtalat mellan EuroQol, som äger rättigheterna till EQ-5D, och Region Stockholm.

 

Läs avhandling på KI:s webbplats