Förlossningsvården presenterade viktiga förbättringar

Vid avslutningsträffen för de 12 förbättringsteamen i förlossningsvården i Stockholm den 8 december 2017 presenterade teamen sina förbättringsarbeten. Ett har handlat om att öka användningen av sutureringsmall och ett om att ta fram en parlör på flera språk som ska användas i krystningsskedet.

 

Ökad användning av sutureringsmall
Teamet Bristningar på BB Södertälje har arbetat för att öka användningen av sutureringsmallen i journalsystemet Obstetrix.

 

image12Förbättringsteamet från BB Södertälje har ökat användningen av sin sutueringsmall. Här med diplom och QRC-coachen Lotta Söderman (mitten).

 

– Vi förväntade oss att användningen av sutureringsmallen vi använder skulle öka från noll till 80 procent innan november 2017, men redan i september hade den ökat till 100 procent, berättade Clara Björklund och Joanna Kicka, båda barnmorskor från BB Södertälje.

 

Syftet med förbättringsarbetet är att dokumentationen om vilka strukturer som suturerats ska bli bättre samt att underlätta när information skall ges till patienten om skadan.

 

Parlör vid krystning 
Teamet Bristningar vid Karolinska Huddinge har tagit fram en parlör som ska användas i krystskedet.

 

IMG_2486_2
Sima Nourradini, team Bristningar, och Johanna Strömberg, Kejsarsnittsteamet, båda vid Karolinska Huddinge.

 

– Vi har tagit fram ett språkhjälpmedel på arabiska, somaliska och polska som ska användas i krystskedet för kvinnor som inte talar svenska eller engelska. Syftet är att främja långsamt framfödande genom enkla uppmaningar och instruktioner. Vi planerar utöka till fler språk om det faller väl ut, berättade Fatima Sofri, team Bristningar vid Karolinska Huddinge.

 

Läs mer om satsningen på förlossningsvården här.

 

Läs mer om avslutningsträffen här.