Nu finns EQ-5D i 1177 Vårdguidens e-tjänster

EQ-5D är ett standardiserat frågeformulär där patienten själv uppskattar sin hälsorelaterade livskvalitet. Nu finns en EQ-5D-tjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster som nationella kvalitetsregister och vårdgivare i Region Stockholm kan använda för att ställa EQ-5D-frågor till patienter.

 

Så får nationella kvalitetsregister tillgång till tjänsten

Region Stockholm har tecknat ett huvudavtal med EuroQol i Nederländerna som äger rättigheterna till EQ-5D. Huvudavtalet innebär att kvalitetsregister kan teckna underlicensavtal med QRC för användning av EQ-5D.

 

För att ett kvalitetsregister ska få tillgång till tjänsten i 1177 kan antingen registerplattformen koppla sig till den nationella infrastrukturen på Inera eller kvalitetsregistret logga in via det fristående personalgränssnittet på formulärtjänsten 1177. Läs mer om tjänsten och anslutning till den på 1177:s öppna information om invånartjänster.

 

Det krävs också att ens organisation är ansluten till den nationella HSA-katalogen. I HSA-katalogen ska den medarbetare som ska skicka ut EQ-5D sedan ha ett HsaID med medarbetaruppdrag vård och behandling och/eller medarbetaruppdrag kvalitetsregister. För mer information om medarbetaruppdrag och HsaID kopplat till kvalitetsregister, kontakta er lokala HSA-administratör eller regionala HSA-ansvarig. Det går även att kontakta prom.prem@qrcstockholm.se för mer information.

 

Så får vårdgivare i Region Stockholm tillgång till tjänsten

Region Stockholm har tecknat ett huvudavtal med EuroQol i Nederländerna som äger rättigheterna till EQ-5D. I samband med att huvudavtalet skrevs, tecknades också ett hängavtal som ger vårdgivare i Region Stockholm möjlighet att använda EQ-5D i vård och behandling.

 

Det första steget för vårdgivare som vill börja använda EQ-5D-tjänsten i 1177 är att kontakta prom.prem@qrcstockholm.se som hjälper er vidare.

 

Det krävs också att du som vårdgivare är ansluten till den nationella HSA-katalogen och att den medarbetare som ska skicka EQ-5D-formulär till patienter har ett HSA-ID kopplat till medarbetaruppdrag vård och behandling, samt ett SITHS-kort. För mer information, kontakta er lokala HSA-administratör.

 

Vårdgivare med TakeCare fortsätter använda Webbformulär

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare har sedan tidigare haft möjlighet att använda EQ-5D via tjänsten Webbformulär. Den tjänsten finns kvar och ska användas även fortsättningsvis.

 

Om du är en vårdgivare som har TakeCare och vill börja använda EQ-5D tar du kontakt med er TakeCare-förvaltning och beställer anslutning till Webbformulär. Avtal ska skrivas med avdelningen Federation Samverkan TakeCare. Avtalet är ett tilläggsavtal till TakeCare-avtalet. När avtalet är klart administrerar TakeCare-förvaltningen behörighet och tillgång till formulär på respektive enhet. De står även för utbildning etc.

 

EQ-5D för vårdgivare i andra regioner

Stiftelsen EuroQol i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D. Vårdgivare i andra regioner än Stockholm behöver teckna avtal med EuroQol för att få rätt att använda EQ-5D. Kontakta gärna prom.prem@qrcstockholm.se som kan ge stöd och vägledning i att teckna avtal.

 

Kontakt och support

Har ni frågor om användning av EQ-5D är ni välkomna att vända er till projektets funktionsbrevlåda: prom.prem@qrcstockholm.se.

 

Läs även mer på sidan projekt EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd.

 

Fakta: EQ-5D
EQ-5D är ett standardiserat frågeformulär där patienten själv uppskattar sin hälsorelaterade livskvalitet. Formuläret mäter hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet.
EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar, i befolkningsstudier, kliniska studier samt inom sjukvård och hälsoarbete.