Nedfrysning allt vanligare i IVF-behandling

Att frysa ner befruktade ägg har blivit vanligare vid in vitro-fertilisering, IVF, och modern frysteknik har gjort att frysåterföringarna oftare leder till graviditet. Det visar siffror från den senaste årsrapporten för Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning, Q-IVF.

 

Under 2017 var drygt en av tre embryoåterföringar till kvinnor frysåterföringar. Denna andel har ökat kontinuerligt sedan IVF startade. Totalt ledde 32,6 procent av dessa frysåterföranden till förlossning, en siffra som är något högre jämfört med färska behandlingar.

 

– Skälet till de förbättrade frysresultaten är en kombination av en effektivare frysteknik med högre överlevnad bland frysta embryon och att embryon ämnade för frysåterföring nu odlas till dag 5 eller 6 innan de fryses. Dessa så kallade blastocyster har en högre chans till graviditet och förlossning jämfört med embryon som odlats 2 eller 3 dagar. För färska embryoåterföringar används mer två- och tredagars embryon och då framför allt för patienter med ett litet antal ägg och få embryon. De bättre resultaten efter frys jämfört med färsk teknik kan således förklaras av en selektion av patienter med generellt bättre prognos. Resultaten ska inte tolkas som att embryon blir bättre av att frysas, säger Christina Bergh, registerhållare för Q-IVF.

 

 

Överstimulering skäl för nedfrysning

När kvinnan som genomgår IVF-behandling riskerar att bli överstimulerad väljer kliniken ofta att frysa ner alla embryon för att minska risken för komplikationer. Överstimulering innebär att för många äggblåsor utvecklas och att buken kan svullna på grund av hormonerna som kvinnan får under behandlingen.

 

– Kvinnan får då ett tinat fryst embryo insatt i en senare behandlingscykel. Det minskar inte chanserna att bli gravid, tack vare den moderna frystekniken, säger Christina Bergh.

 

 

Längre odling av embryon

Skälet till att frysåterföringarna oftare leder till graviditet beror således till stor del på att man allt oftare fryser in blastocyster, det vill säga embryon som odlas i 5–6 dagar efter befruktning.

 

– Det gör att man kan se och välja ut de mer livsdugliga embryona för nedfrysning. Tidigare har det varit vanligare att odla embryon i 2–3 dagar, men nu görs 88 procent av alla frysåterföringar med blastocyster, säger Christina Bergh.

 

 

Fakta

  • Q-IVF är ett av världens mest kompletta IVF-register. Alla landets kliniker deltar; 6 offentliga kliniker och 12 privata.
  • Under 2017 startades 19 872 IVF-behandlingar i Sverige. Av dessa ledde 5 059 till förlossning.
  • Majoriteten av IVF-behandlingarna sker med parets egna könsceller och cirka 5 procent med donerade ägg eller spermier. Dessutom genomfördes knappt 2 000 donatorinseminationer vilket resulterade i 282 förlossningar.

 

Läs årsrapporten från Q-IVF på deras webbplats

 

 

Kontakt

Har du frågor om Q-IVF:s årsrapport eller data från registret? Kontakta:

 

Registerhållare Christina Bergh. E-post: christina.bergh@vgregion.se

 

Registerkoordinator Kia Borg. E-post: kia.borg@livio.se. Telefon 031-710 46 13.