Internationellt samarbete kring patientrapporterade mått

Hur kan Sverige och Kanada samarbeta kring support och forskning om patientrapporterade utfallsmått, PROM? Det var en av de viktigaste frågorna som diskuterades när några medarbetare från QRC nyligen besökte APERSU i Alberta i Kanada.

 

– Mötet innehöll presentationer om APERSUs arbete med support och forskning i Alberta och om vårt arbete med support och forskning i Sverige, men framför allt träffades vi för att diskutera potentiella samarbetsmöjligheter. APERSU har arbetat en lite längre tid med support och forskning, och vi kan lära oss mycket av arbetet de har gjort hittills, säger Olivia Ernstsson, projektledare och doktorand på QRC, som deltog på mötet.

 

Olivia Ernstsson

 

APERSU stödjer användning av EQ-5D

APERSU står för Alberta PROMs and EQ-5D Research and Support Unit. De fungerar som en mellanhand mellan användare av hälsoenkäten EQ-5D och EuroQol, som äger rättigheterna till EQ-5D. APERSU säkerställer licensiering för användning av EQ-5D, stöder forskning och användning av andra PROM i Alberta, Kanada, och arbetar med support för hälso- och sjukvården. Liksom QRC, driver de också ett forskningsprogram om EQ-5D.

 

– Medan Alberta arbetar mycket med support kring användning av EQ-5D inom primärvården arbetar vi med support för kvalitetsregistren och Stockholms läns landsting, men vi upplevde att det finns många likheter när det kommer till vilken typ av support som användarna efterfrågar, och i vilka utmaningar vi har, säger Olivia Ernstsson.

 

Presenterade på konferens

Under besöket i Kanada höll QRC en presentation på konferensen APERSU 4th Annual End-User Meeting. Presentationen handlade bland annat om hur svensk hälso- och sjukvård är uppbyggd, de nationella kvalitetsregistrens syfte, status på PROM i Sverige och vad QRC arbetar med inom forskningsprogrammet för EQ-5D. Deltagare på konferensen var hälso- och sjukvårdsförvaltning, kliniker, beslutsfattare, forskare och experter.

 

– Min bild är att många är imponerade över att vi har kvalitetsregister på nationell nivå, och att många av dem har så pass hög täckningsgrad, och framför allt ger goda möjligheter till forskning om PROM, säger Olivia Ernstsson.

 

Från QRC deltog även Seher Korkmaz, tf enhetschef, och Emelie Heintz, med dr, postdoc och hälsoekonom, på mötet.

 

Mer information

Läs mer om patientrapporterade mått

Läs mer om APERSU