Högt betyg till QRC Coachingakademi

Kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som vill driva varaktigt förbättringsarbete på sin klinik. Den femte omgången av kursen som avslutades i maj fick höga betyg i utvärderingen.

 

– Vi som jobbar med kursen blir glada åt att se att så många kan tillämpa sina nya kunskaper på sina arbetsplatser och att de vill rekommendera utbildningen till kollegor. På dessa frågor fick vi ett snittbetyg på 4,5 på en femgradig skala. För oss på Coachingakademin har det varit otroligt givande att få följa och stötta alla de förbättringsarbeten som görs inom hälso- och sjukvården, säger Helena Hvitfeldt, programchef för QRC Coachingakademi. 

 

Kursen, som ger 15 högskolepoäng, ges via Karolinska Institutet och bygger på att deltagarna varvar teori med praktik. Kursdeltagaren får coacha ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår. Utbildningen har fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan.

 

–Just coachingen ansåg många var ett särskilt givande moment under kursen, där kursdeltagarna både får lära sig metoder för coaching samtidigt som de själva får regelbunden och personlig uppföljning från en av QRC:s coacher. På frågan om helhetsbetyg på utbildningen fick vi också ett högt snittbetyg på 4,5, vilket känns fantastiskt kul, säger Helena Hvitfeldt.

 

I höst startar en ny omgång av kursen med 25 nya deltagare som representerar olika delar av hälso- och sjukvården: mödravård, vårdcentral, intensivvård, infektion och hälso- och sjukvårdsförvaltning.

 

Mer information

Läs mer om QRC Coachingakademi

Läs mer kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister