Förlossningsskador minskar i Stockholms län

Antalet allvarliga bristningar minskade på förlossningsklinikerna i Stockholm under 2017. Det visar en rapport från en pågående satsning där QRC Stockholm, förlossningsklinikerna och Graviditetsregistret arbetar tillsammans för en mer jämlik förlossningsvård.

 

– Det är oerhört spännande och glädjande att se att arbetet nu börjar ge resultat i verksamheterna. Vi har arbetat nära klinikerna och ser nu att det är viktigt att hela tiden redovisa och följa upp resultaten. Det är också intressant att se hur viktigt det är med samarbete, där vi får information om förbättringsarbeten som pågår och lär av varandra, säger Olof Stephansson, ansvarig för Graviditetsregistret.

 

Arbetet har pågått sedan 2017 och är en del av den nationella satsningen ”En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa” som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Målet är en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, och jämlik vård. Fokus har varit att minska undvikbara kejsarsnitt, kejsarsnitt utan medicinska skäl, och allvarliga bristningar av grad 3 och 4*.

 

I rapporten Tryggare kan ingen vara beskriver författarna satsningens upplägg. Bland annat har förlossningsklinikerna fått stöd i verksamhetsutveckling genom att fördjupa sina kunskaper om förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, coaching, patientsamverkan och mätningar. Både tvärprofessionella team från klinikerna och chefer och ledare har deltagit.

 

– Det känns fantastiskt att se siffrorna i Graviditetsregistret som visar att satsningen har lett till friskare mammor! Siffrorna visar svart på vitt att medarbetarnas och chefernas uthållighet lönat sig. Jag känner en stor tacksamhet för allas engagemang och stolthet över vad denna satsning och samverkan åstadkommit, säger Julia Engström Sid, projektledare på QRC Stockholm.

 

Under 2018 fortsätter förbättringsarbetet i förlossningsvården, bland annat med gemensamma träffar för som hittills varit en stor framgångsfaktor för projektet och att Stockholms förlossningskliniker har fått tio platser på kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Dessutom arrangeras en nationell konferens om förlossningsvård i november.

 

*Fakta
Det finns fyra typer av bristningar som graderas utifrån hur allvarliga de är. Tredje och fjärde gradens bristning, även kallat sfinkterskador, är de mest allvarliga. De innebär skador på ändtarmens ringmuskler.

 

Mer information

Läs rapporten Tryggare kan ingen vara (pdf)

Läs mer och anmäl dig till höstens konferens om förlossningsvård

Läs nyheten om minskade förlossningsskador på SVT:s webbplats

Läs mer om QRC:s uppdrag att stötta förlossningsvården