Förlossningsklinikerna fortsätter förbättra

Under våren har QRC Coachingakademi fortsatt uppdraget att stötta Stockholms sju förlossningskliniker i deras förbättringsarbeten. Målet är att minska allvarliga bristningar och undvikbara kejsarsnitt. Stockholms sju förlossningskliniker, med totalt 12 förbättringsteam, deltar i satsningen.

 

Parallellt med att teamen har arbetat med olika förbättringsarbeten på sina kliniker har de också deltagit i flera webbmöten och seminarier under våren. Vid dessa tillfällen får deltagarna möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och få hjälp och stöd av både varandra och QRC:s förbättringscoacher.

 

Erfarenhetsutbyte under terminens sista seminarium

Terminens sista aktivitet var ett halvdagsseminarium den 12 juni där teamen presenterade sina olika förbättringsarbeten för varandra. Två barnmorskor på rummet, långsamt framfödande och *timeout-protokoll är bara tre exempel på de förbättringsarbeten som klinikerna presenterade.

 

Olof Stephanson från Graviditetsregistret och Helen Snäckerström, som arbetar med analysverktyget QlikView på Danderyds sjukhus, var inbjudna till halvdagen för att prata om skillnader i data från olika källor. Under diskussionen framkom att skillnader i olika datakällor ofta kan förklaras av till exempel hur man definierat rapporten och eftersläpning i rapporteringen.

 

Arrangörerna framför välkomstbilden
Lotta Söderman, Jenny Björk och Inger Rising från QRC Stockholm och Olof Stephanson från Graviditetsregistret.

 

Nästa programpunkt under halvdagen var Ulrika Forsell Lindgren från BB Danderyd som berättade om hur de, som en del av förbättringsarbetet, arbetar strukturerat med att ge varandra feedback. Bland annat har alla barnmorskor och undersköterskor gått en feedbackutbildning och de har infört mallar för att ge varandra feedback.

 

Så fortsätter arbetet i höst

I höst fortsätter satsningen på förlossningsvården. Förlossningsklinikerna i Stockholm har fått tio platser på kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister där kursdeltagarna får lära sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och coacha ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet. Kursen är ett samarbete mellan QRC Stockholm och Karolinska Institutet, KI, och ger 15 högskolepoäng. Flera av deltagarna från förlossningsvården är chefer som går ett parallellt ledarskapsprogram kopplat till kursen.

 

I november arrangerar också QRC Stockholm i samarbete med Graviditetsregistret en nationell konferens om förlossningsvård. Förlossningskliniker, barnmorskor, förlossningsläkare, undersköterskor och barnsköterskor bjuds in till konferensen för att ta del av goda exempel på förbättringsarbeten från hela landet.

 


*Fakta: Time out-protokoll

Time-out innebär att förlossningsteamet gör ett avbrott om värkarbetet hos en förstföderska stannar av. Teamet samlas kring den blivande mamman och stämmer av vad som har hänt, berättar om nästa steg i förlossningsarbetet och diskuterar olika möjligheter med patienten.

 

Mer information

Läs mer om kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 hp
Läs mer om konferensen om förbättrad förlossningsvård