Föreläste om patienter som medskapare och innovatörer

QRC deltog nyligen på två olika konferenser för att föreläsa om hur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar med partnerskap med patienter.

 

Partnerskap innebär att jobba med patienter, inte bara för dem. Genom att samverka med patienter och ta tillvara på deras kompetens och erfarenheter blir det lättare för hälso- och sjukvården att utforma den vård som möter patienternas behov. Patienter har ofta både kunskap om sådant vården inte känner till och kraft att bidra. Arbetet går under namnet #frånförtillmed.

 

Vid det första tillfället deltog Cristin Lind, facilitator och projektledare på QRC, på en konferens som arrangerades av Dagens Medicin: Den digitala vården – patienten i förarsätet. Cristin Linds föreläsning hade titeln ”Från för till med: patienter som medskapare och innovatörer” och handlade om att patienters delaktighet i sin egen vård och hälsa nu är en självklarhet. Nästa steg är att involvera patienter i vårdens utformning, utveckling, ledning och styrning. Under sitt föredrag beskrev hon QRC:s arbete och vision om att arbeta med, inte bara för, patienter och invånare.

 

Cristin Lind
Cristin Lind

 

Vid en annan konferens, den nationella patientsäkerhetskonferensen som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, föreläste Thomas Emilsson, handläggare på QRC. Han höll en föreläsning tillsammans med Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på Storstockholms Diabetesförening . Föreläsningen handlade  om vikten av partnerskap med patienter för att uppnå patientsäker vård. Thomas Emilsson beskrev bland annat hur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med partnerskap för att beställa och ersätta vård, som i sin tur ger förutsättningar för partnerskap i vårdmötet.

 

Thomas Emilsson

 

Mer information

Läs mer om partnerskap inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Läs mer om Dagens Medicins konferens Den digitala vården

Se Cristin Linds presentation (pdf)

Läs mer om Patientsäkerhetskonferensen 2018

Se Thomas Emilssons presentation (pdf)