EQ-5D för barn och unga i 1177 Vårdguidens e-tjänster

EQ-5D är ett frågeformulär som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Formuläret finns i 1177 Vårdguidens e-tjänster, där patienten loggar in och besvarar frågorna. Nu finns även EQ-5D för barn och ungdomar i 1177.

 

Barnversionen av formuläret kallas EQ-5D-Y och rekommenderas för barn i åldrarna 8–15 år. Barnet kan antingen själv logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med eget bank-id, eller så kan vårdnadshavaren logga in som ombud för barnet. Vårdnadshavare kan logga in för sina barn fram till att barnet fyller 13 år.

 

 

EQ-5D-Y för nationella kvalitetsregister 

Region Stockholm har tecknat ett huvudavtal med EuroQol i Nederländerna som äger rättigheterna till EQ-5D-Y. Huvudavtalet innebär att kvalitetsregister kan teckna underlicensavtal med QRC för användning av formuläret.

 

Om du representerar ett kvalitetsregister som vill skicka EQ-5D-formulär till patienter via 1177 Vårdguidens e-tjänster är det första steget att göra en intresseanmälan till QRC Stockholm. Det gäller både för EQ-5D-Y och EQ-5D som vänder sig till vuxna. Mer information om vad intresseanmälan ska innehålla och vart den ska skickas finns på sidan Nationell tjänst för EQ-5D.

 

 

EQ-5D-Y för vårdgivare i Region Stockholm 

I samband med att huvudavtalet med EuroQol skrevs, tecknades också ett hängavtal som ger vårdgivare i Region Stockholm möjlighet att använda EQ-5D-Y i vård och behandling.

 

Om du som vårdgivare i Region Stockholm vill skicka EQ-5D-formulär till patienter via 1177 Vårdguidens e-tjänster är det första steget att göra en intresseanmälan till QRC Stockholm. Det gäller både för EQ-5D-Y och EQ-5D som vänder sig till vuxna.

 

QRC är en enhet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för förvaltning och användarstöd av EQ-5D. Mer information om vad intresseanmälan ska innehålla och vart den ska skickas finns på sidan Nationell tjänst för EQ-5D.

 

 

För vårdgivare som har TakeCare

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare ska använda tjänsten Webbformulär för att skicka EQ-5D till vuxna. Webbformulär ska användas även fortsättningsvis för vuxna patienter, men EQ-5D-Y finns inte i Webbformulär. Därför kan vårdgivare med TakeCare använda EQ-5D-Y i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vårdgivare som är intresserade av detta gör intresseanmälan till QRC Stockholm. Mer information om vad intresseanmälan ska innehålla och vart den ska skickas finns på sidan Nationell tjänst för EQ-5D.

 

 

Vårdgivare i andra regioner

Vårdgivare i andra regioner än Stockholm behöver teckna avtal med EuroQol för att få rätt att använda EQ-5D. Kontakta gärna prom.prem@qrcstockholm.se som kan ge stöd och vägledning i att teckna avtal.

 

 

 

Fakta om EQ-5D
EQ-5D mäter hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet.

 

EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar, i befolkningsstudier, kliniska studier samt inom sjukvård och hälsoarbete.