Dags att söka kursen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

Jobbar du inom hälso- och sjukvården och vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik? Vill du samtidigt lära dig coachingmetodik? På kursen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård får du varva teori och praktik och coacha ett tvärprofessionellt team i din verksamhet.

 

Kursen är ett samarbete mellan QRC Coachingakademi och Karolinska Institutet och ger 15 högskolepoäng. Utbildningen har fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan.

 

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig

 

Chefer och ledare

Ledningen är avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Därför erbjuder vi ett anpassat program för chefer och ledare med koppling till den coach som går KI-utbildningen och det team som denna ska coacha.

 

Läs mer om ledarskapsprogrammet och hur du anmäler dig

 

Läs om tidigare omgångar av kursen

24 nya förbättringscoacher på höstens kurs

Högt betyg till QRC Coachingakademi

34 nya förbättringscoacher i hälso- och sjukvården