Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har i en ny rapport utvärderat hur covid-19-pandemin påverkat vårdens följsamhet till rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Syftet med utvärderingen är att bidra till kunskap om och analysera eventuella uppdämda vårdbehov inom hälso- och sjukvården och tandvården som uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin.

 

De nationella kvalitetsregistren har bidragit med underlag till utvärderingen. Bland QRC:s anslutna register har MS-registret (ett av Svenska neuroregisters delregister) och Svensk reumatologis kvalitetsregister, SRQ, medverkat.

 

Läs rapporten Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats