Coachning via telefon för primärvården

Under 2019 har QRC Stockholm i uppdrag att stödja husläkarmottagningarna i Region Stockholm i deras förbättrings- och kvalitetsarbeten. Som en del av det erbjuder QRC tider för telefoncoachning.

 

Telefoncoachningen sker i grupp och varje tillfälle pågår en timme. Diskussionerna kan utgå ifrån utmaningar och framgångar som är aktuella för er, till exempel val av förbättringstema, mål, indikatorer eller hur ofta ni ska mäta. Du kan antingen ha med en egen fråga eller bara delta i diskussionen.

 

Du ringer upp på 08-524 82 300 och anger kod 729210. Tiderna för telefoncoachningen är:

 

23 april kl 11.00–12.00
7 maj kl 11.00–12.00
28 maj kl 11.00–12.00
20 augusti kl 11.00–12.00

 

Fler tider kan tillkomma om efterfrågan finns.

 

 

Mer information

Läs mer om QRC:s stöd till förbättringsarbete i primärvården