QRC och kliniker visade Ella Bohlin förbättringsarbeten

Coachingakademin och två förlossningskliniker har haft möte med Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, för att informera om förbättringsarbeten inom förlossningsvården.

 

Kliniskt aktiva barnmorskor och representanter från förbättringsteam från förlossningsklinikerna på Karolinska sjukhuset i Huddinge samt i Södertälje berättade om sina genomförda och pågående förbättringsarbeten, utmaningar och framgångsfaktorer.

 

Sedan våren 2017 har QRC Coachingakademi gett stöd åt tolv tvärprofessionella kliniska team vid förlossningsklinikerna inom SLL i arbetet med att minska allvarliga bristningar och undvikbara kejsarsnitt. Teamen har använt data från graviditetsregistret i sina förbättringsarbeten. Ett språkhjälpmedel på arabiska, somaliska och polska som ska användas i krystskedet och ett projekt för att öka användningen av sutureringsmall är exempel på förbättringsarbeten.

 

– Ella Bohlin berömde både barnmorskorna och Graviditetsregistret för deras arbete och uttryckte en önskan om fortsatt samarbete och återkoppling, berättar Lotta Söderman, förbättringscoach vid QRC Coachingakademi.

 

Joanna Kicka, barnmorska, Södertälje BB, Clara Björklund, barnmorska Södertälje BB, Petra Ryman, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd pratade förbättringar i förlossningsvården.

 

 

Läs mer om QRCs arbete med förlossningsvården inom Stockholms läns landsting och Gotland här.