Avslutning för Praktikertjänsts skräddarsydda utbildning

Gruppträffar för patienter med posttraumatiskt stressyndrom, införande av Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) och att öka användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är förbättringsarbeten som Praktikertjänst Psykiatri genomfört under deras skräddarsydda utbildning med QRC Coachingakademi och som redovisades på avslutningsträffen den 10 oktober.

 

De nyutexaminerade kursdeltagarna, deras chefer och QRC:s coacher på avslutningsträffen.

 

Fyra fokusområden i utbildningen

Utbildningen har fyra fokusområden: coaching och förändringspsykologi, förbättringskunskap, mätningar och kvalitetsregister i förbättringsarbete, samt patientsamverkan i förbättringsarbete.

 

– Jag har lärt mig att arbeta mer strukturerat med förbättringsarbete. Med de verktyg och metoder jag fått med mig från utbildningen blir det mindre risk att man tappar bort viktiga delar. Det blir också lättare att gå tillbaka och göra en ny analys, säger Sofia Egerbrandt, medicinsk sekreterare på Praktikertjänst Psykiatri Kista.

 

Förbättringsarbeten i verksamheten

Under utbildningen arbetar deltagarna med att genomföra förbättringsarbeten i sina verksamheter. Deltagarna från Praktikertjänst Psykiatri Kista har arbetat med att öka användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

– Vårt tema har varit att öka tillgängligheten. Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan patienter kontakta oss även när vi inte har öppet, till exempel om de blir sjuka på helgen och behöver avboka sin tid, säger Ebba Winai, leg psykolog och teamsamordnare på Praktikertjänst Psykiatri Kista.

 

Andra utbildningsomgången för Praktikertjänst Psykiatri

I och med avslutningen av den andra utbildningsomgången har ytterligare nio medarbetare från Praktikertjänst Psykiatri examinerats i förbättringsarbete. Det är den andra omgången av utbildningen som ges för Praktikertjänst Psykiatri. Vid den första omgången deltog sju medarbetare och två medarbetare har tidigare gått kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister.

 

Samarbetet mellan QRC Coachingakademi och psykiatrin i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista inleddes 2015 med Järvapsykiatrin, som då ansvarade för den psykiatriska vården i området. När Praktikertjänst Psykiatri år 2016 tog över ansvaret för psykiatrin i området fortsatte samarbetet QRC.

 

Mer information

QRC Coachingakademi erbjuder skräddarsydda utbildningar i förbättringsarbete inom olika organisationer och nivåer, efter behov och önskemål.

 

Läs mer om våra skräddarsydda program