Nu finns 34 nya förbättringscoacher i hälso- och sjukvården

Nu är ännu en lyckad omgång av kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister avslutad. På avslutningsträffen den 31 maj deltog runt 130 personer. Coacher, teammedlemmar och ledare presenterade de förbättringsarbeten de genomfört under kursen, summerade vad de lärt sig och beskrev hur de ska fortsätta med förbättringsarbetet på sina arbetsplatser.

 

Under dagen fick deltagarna även träffa Malin Vikström, samordningsbarnmorska på Mödrahälsovårdsenheten i Stockholm, som gick kursen förra året. Hon berättade om hur förbättringsarbetet med könsstympade kvinnor i förlossningsvården har fortsatt sedan hon gick kursen.

 

En av de sista programpunkterna var en inspirerande föreläsning av Magnus Persson, utvecklingsdirektör i Kalmar läns landsting. Han föreläste på temat värdebaserat ledarskap.

 

Dagen avslutades med diplomutdelning och firande av de nyblivna förbättringscoacherna.

 

Några röster om kursen och avslutningsträffen

 

Anne Britt Skår, sjuksköterska, Haukeland universitetssjukehus i Norge:

 

Anne Britt Skår

– Kursen har varit superbra, särskilt seminaret i oktober då vi under fyra dagar fick möjlighet att få introduktion i förbättringstekniker och mätningar, inklusive coachingverktyg. Kursen har lett till att vår verksamhet sätter mer fokus på uppföljning och kvalitet i patientarbetet och vi har börjat nysta i att göra förbättringar både lokalt och nationellt.

 

– Dagens höjdpunkt var föreläsningen med Magnus Persson och hans budskap i den. Man behöver träffa hjärtat för att sätta hjärnan i rörelse och ekonomi är en resurs vi måste förhålla oss till, det är kvalitet vi mäter.

 

Mimmi Isaksson, vårdutvecklare, Södersjukhuset i Stockholm:

 

– Kursen har gett mig verktyg som jag har kunnat använda även i andra projekt. Ett exempel är förbättringstrappan*. Det har också varit bra att vi har fått arbeta praktiskt varvat med teori under kursens gång.

 

– Det har varit kul att höra allas presentationer av deras olika förbättringsarbeten. Föreläsaren Magnus Persson var också väldigt inspirerande.

 

 

*Fakta: Förbättringstrappan

Kliniskt förbättringsarbetet följer en struktur och kan summeras i fyra steg i en förbättringstrappa: 1. kartläggning av vårdenheten, 2. formulering av mål och relevanta mått, 3. test och utvärdering, samt 4. standardisering av förbättringarna.

 

Mer information

Kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Goda exempel på förbättringsarbete i vården