250 deltog på nationell konferens om förlossningsvård

Att dela erfarenheter, hämta idéer och få inspiration. Det var syftet med den första nationella konferensen för förbättrad förlossningsvård som samlade 250 deltagare den 27 november.

 

Arbetsgruppen med representanter från QRC Stockholm, BB Stockholm och Graviditetsregistret inleder dagen.

 

Dagen bjöd på ett mångfacetterat program med föreläsningar om bland annat den nationella satsningen på förlossningsvården som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och många exempel på förbättringsarbeten från den kliniska vardagen.

 

Dessutom delades pris ut till bästa förbättringsarbete. Priset gick till Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förlossning för deras arbete med time out vid långdraget förlopp under förlossningen.

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vann priset för bästa förbättringsarbete.

 

Region Hallands förlossningskliniker i Halmstad och Varberg fick ta emot hedersomnämnande för deras arbete med ett projekt för förlossningsbristningar och sena besvär.

 

Konferensen Förbättrad förlossningsvård 2018 arrangerades av QRC Stockholm, BB Stockholm och Graviditetsregistret.

 

Några röster om konferensen

Vad tycker du om konferensen?

 

Viktoria Langels, Danderyds sjukhus

– Det har varit en bra och intressant dag som har fått mig att tänka på hur jag jobbar och hur vi jobbar på vår klinik. Det jag kan ta med mig härifrån är till exempel hur andra kliniker arbetar med kulturtolkar och information till föräldrar. Vi har börjat arbeta på liknande sätt och jag tänker att vi kan haka på varandra, dra nytta av varandras arbete och hjälpas åt.

 

Camilla Olofsson och Johanna Sederborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Det har varit en spännande och bra dag med mycket positiv input. Det är ett tillfälle att få höja blicken och ta del av forskning på området.

 

– Dagens innehåll visar att det lönar sig att arbeta strukturerat kvalitetssäkrat för att få genomslag i förändringsarbetet.

 

Jenny Sallnäs och Ann-Louise Filipsson, landstinget i Värmland

– Det har varit en jättebra dag. Jag har fått med mig idéer som jag tar med mig tillbaka till vår klinik, bland annat från Danderyds sjukhus presentation om feedbackutbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhus presentation om time out, och Norra Älvsborgs Länssjukhus presentation om kulturtolkar.

 

– Det är intressant att höra vad som sker ute i landet. Vi gör också mycket förbättringsarbeten hos oss, men på annorlunda sätt, så det är givande med en gemensam dag på det här sättet.

 

Presentationer

Alla med på tåget!
Södertälje sjukhus

 

Att inte bara se svårigheter utan också utmaningar och möjligheter att kunna förbättra, del 1
Att inte bara se svårigheter utan också utmaningar och möjligheter att kunna förbättra, del 2
Gith Höglund, barnmorska och koordinator, Emma Lindqvist, specialistläkare och medicinskt ansvarig läkare på förlossningen, Höglandssjukhuset Kvinnokliniken, Eksjö

 

Bristningsteamets förbättringsarbete: Feedbackutbildning: Kommunicera mer så brister kvinnorna mindre?!
Danderyds sjukhus

 

Från 19 till 11 procent – Att sänka andel kejsarsnitt bland förstföderskor, Robson grupp 1 + 2
Bodil Herrlin-Hedin, barnmorska, Margareta Steinwall, överläkare, Ystad BB

 

Från 21 till 15 procent – Att minska andelen kejsarsnitt hos förstföderskor
Region Gävleborg

 

Hälsosamma Scheman
Födelsecentrum Dalarna

 

Kulturtolkar på kvinnokliniken – en satsning på personcentrering
Elizabeth (Zab) Franklin, barnmorska, projektledare Kulturtolkar på Kvinnokliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus

 

Minska elektiva sectio utan medicinsk indikation
Åsa Borg Bjurdalen, Tove Wallström, Förlossningen, Södersjukhuset

 

Mobil applikation för flerspråkig kommunikation
Carolina Bergerum, Serney Bööj, Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Lorna Bartram, Sandra Derbring, DART (Kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska universitetssjukhuset), Aarne Ranta, KrasimirAngelov, John Camilleri, Markus Forsberg, Inari Listenmaa, Digital Grammars AB, Göteborg

 

Projekt för förlossningsbristningar och sena besvär 
Elisabeth Johansson, Ingela Mainkvist , KK och KHV Halland, Region Halland

 

Time out vid långdraget förlopp
Anna-Karin Ringqvist, Liselotte Bergqvist, verksamhetsutvecklare, Obsteriken Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

Trygg hela vägen – före, under och efter graviditet, Från nationell satsning till hållbart förbättringsarbete
Eva Estling, nationell samordnare, Kvinnors hälsa, SKL

 

Posters

Amelmottagningen/projektet – en rättvis vård för kvinnor med erfarenhet av könsstympning
Södersjukhuset

 

Att våga föda vaginalt, tre steg till succé!
Karin Axell, Kerstin Wolff, Lise Jonstrup Ramos, Tove Wallström, Åsa Borg Bjurdalen, Cecilia Lind, Södersjukhuset

 

Bokmärke till gravida – en del i trygghetskapande inför förlossning
Södertälje förlossning/BB

 

Bäckenbotten i fokus
Filippa Miselli, Malin Björkström, Linn Richter, Ulrika Frisk, Karin Eriksson, Bäckenbottengruppen BB Stockholm

 

Bäckenbottenprojekt
Clara Björklund, Merita Lilja, Eva Deli, Amina Bouchta, Johanna Molin, Katrin Walid, Jenny-Ann Bengtsson, Lina Sjögren Edstam, BB Södertälje

 

Feedbackutbildning: Kommunicera mer så brister kvinnorna mindre?!
Ulrica Forsell Lindgren, Moa Mikagård, Stefanie Sedlacek, Karin Lindén, Josefin Blomquist, Emelie Fridner, Katarina Söderbäck, Monica Wiklund, Sanaa Saghir, Ann Olsson, Bristningsteamet Kvinnokliniken Danderyds sjukhus

 

Från idé till färdig produkt – innovation i patientnära vård
Clara Björklund, barnmorska, Södertälje förlossning/BB

 

Från 19 till 11 procent – att sänka andelen kejsarsnitt bland förstföderskor
Förlossningen, Lasarettet i Ystad

 

Mervärde med Bristningsregistret, med fokus på uppföljning och lärande
Ingela Powell, leg. barnmorska, klinikadministratör Bristningsregistret, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Nu ska fler kvinnor få hjälp! Region Halland satsar ännu mer på vården kring förlossningsbristningar
Region Hallands projektgrupp för förlossningsbristningar och sena besvär

 

Språkhjälpmedel i utdrivningsskedet
Kärnteam bristning: Coach, Sima Nouraddini, Carina Karlsson Bergkvist, Fatima Sofri, Ida Björk, Malin Edqvist, Marie Ekborn, Susanne Ekstrand, PO Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge