EQ-5D

EQ-5D är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått, PROM. Det är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Det är utformat för att patienten själv ska besvara frågorna och uppskatta sin hälsorelaterade livskvalitet.

EQ-5D är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått, PROM. Det är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Det är utformat för att patienten själv ska besvara frågorna och uppskatta sin hälsorelaterade livskvalitet.

EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar.

QRC Stockholm har tidigare haft ett nationellt och regionalt avtal med EuroQol, samt ett forskningsprogram i samverkan med EuroQol och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Detta avslutades december 2020.

Avtal och licens för att använda EQ-5D

EuroQol Foundation i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning. Ansökan om licens görs via EuroQol. EuroQols webbplats

Elektroniska EQ-5D-formulär

Om licenstagaren använder elektroniska formulär så innebär det en skyldighet att formulären har en utformning som överensstämmer med EuroQols.

En nationell tjänst för olika elektroniska EQ-5D-formulär finns tillgänglig i 1177 Formulärhantering. De kan användas av nationella kvalitetsregister och vårdgivare som har avtal med EuroQol.

Mer information

EuroQols webbplats finns information om EQ-5D och hur det används.