Juridiska handboken

Nationella och regionala kvalitetsregister spelar en viktig roll för den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling, och är även en ovärderlig källa för forskning.

Personuppgifter får samlas in och behandlas i ett kvalitetsregister för det övergripande och primära syftet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Varje kvalitetsregister måste ha en myndighet inom sjukvården som är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på den centrala registernivån i ett kvalitetsregister (ofta benämnd centralt personuppgiftsansvarig, ”CPUA”)

Vi på QRC Stockholm har utarbetat en juridisk handbok för kvalitetsregister, den vänder sig till registerhållare och andra som arbetar på den centrala registernivån eller rapporterar in uppgifter till nationella och regionala kvalitetsregister som har Stockholms läns landsting (SLL) som huvudman.

Juridisk handbok, svensk, 2015

Juridisk handbok, engelsk sammanfattning, 2012