Samverkan med industrin

Forskare och kvalitetsregister får samverka med läkemedelsföretag och medicinteknikföretag. Det är då viktigt att samarbetet sker i enlighet med de nationella överenskommelser som finns. QRC kan bistå med rådgivning och upprättande av avtal.

Länkar

Råd och tips finns bland annat hos stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, Läkemedelsindustrin Intresseförening (LIF) och Swedish Medtech.

Information om industrisamverkan på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

Etiskt regelverk för icke-interventionsstudier och nationella kvalitetsregister på LIF:s webbplats

Samarbetsdatabas med registrerade samarbetsprojekt och avtal på LIF:s webbplats

Frågor och svar om samarbete med kvalitetsregister på LIF:s webbplats

Information om samverkansregler på Swedish Medtechs webbplats

Kontakt

gunilla.jacobsson-ekman@sll.se