Några röster om kursen

Vi intervjuade några deltagare som har gått vår kurs Register i klinisk forskning – en värdefull resurs.

Intervju med Malin Zimmerman

Malin Zimmerman, ST-läkare på Ortopeden i Helsingborg, ingår i en forskargrupp på Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet och disputerade nyligen med en avhandling om effekten av diabetes på perifera nerver.

Malin Zimmerman

Berätta varför du ville du gå kursen!
– Jag var intresserad av att gå kursen för att vi har ett par forskningsprojekt som baseras på data ur det nationella kvalitetsregistret för handkirurgi, HAKIR.

Vad är det viktigaste du tar med dig och var det någon föreläsning du tyckte var extra intressant?
– Jag fick med mig många bra tips och mycket inspiration på hur registerforskning kan bedrivas. Det var en föreläsning av Stefan James från Uppsala Clinical Research Center som jag tyckte var extra intressant eftersom han gav flera mycket imponerade exempel på hur register kan användas till så kallad register-RCT.

Kan du berätta om ditt forskningsprojekt och på vilket sätt du använder kvalitetsregister i forskningen?
– I vårt pågående projekt där vi använder data från HAKIR analyserar vi resultatet efter operation för de två vanligaste nervinklämningarna i övre extremiteten, karpaltunnelsyndrom och ulnarisentrapment. Vi undersöker hur det patientupplevda operationsresultatet är efter ett års tid.

Var det något med kursen som gjorde dig positivt överraskad?
– Jag blev mycket positivt överraskad över den höga kvaliteten på kursen och vilka kompetenta föreläsare som deltog.

Skulle du rekommendera kursen för andra?
– Ja, Jag skulle varmt rekommendera kursen till alla som använder register i sina forskningsprojekt på grund av den höga kvaliteten på kursen, ett brett och intressant innehåll och mycket kompetenta föreläsare.


Intervju med Camilla Heise Löwgren

Camilla Heise Löwgren, jurist, Stockholms läns sjukvårdsområde

Camilla Heise Löwgren

Berätta varför du ville du gå kursen!
– I mitt arbete som jurist konfronteras jag dagligen med frågor som rör juridik och forskning. Eftersom jag är nytillträdd på kanslienheten i Stockholms läns sjukvårdsområde ville jag få en introduktion på området.

Vad är det viktigaste du tar med dig?
– Jag lärde mig väldigt mycket mer om olika register och lagstiftning på området. Och vilka intressanta uppslag som finns att forska på. Min helhetsbild är att kursen var mycket intressant.

Var det någon föreläsning som du tyckte var extra intressant?
– Det är svårt att plocka ut något specifikt eftersom så mycket var intressant, till exempel föreläsningarna från Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landstings databaser. QRC har verkligen lyckats med att få så många kompetenta talare.

Var det något med kursen som gjorde dig positivt överraskad?
– Jag förväntade mig inte att en kurs om kvalitetsregister kunde vara så spännande, men det var den!

Skulle du rekommendera kursen för andra?
– Ja, jag rekommenderar den framför allt för alla som arbetar som jurister inom hälso- och sjukvården, forskare eller andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med forskning, och för hälso- och sjukvårdspersonal som kan tänka sig att forska.


Intervju med Isabelle de Monestrol

Isabelle de Monestrol, läkare på Stockholm CF center (Cystisk fibros), disputerad och koordinator för Svenska CF-registret

Isabelle de Monestrol

Berätta varför du ville du gå kursen!
– Vi var tre stycken som deltog från CF-registret för att vi vill öka forskning som utgår från registret. Jag har deltagit på kurser som QRC Stockholm har anordnat tidigare och vet att ni gör bra saker.

Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?
– Jag tar med mig djupare kunskap om alla register som finns i Sverige och idéer om hur man kan länka information mellan dessa register. Jag trodde att jag kunde det mesta redan, men fick reda på ännu mer. Det var också bra att verksamheterna, till exempel Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, själva var på plats. På så sätt blev det möjligt att ställa frågor och diskutera direkt med dem.

Var det någon föreläsning som du tyckte var extra intressant?
– Karin Modigs föreläsning om tvärvetenskaplig forskning med hjälp av register. Det var riktigt inspirerande att höra om hennes forskning om den åldrande befolkningen.

Kan du berätta om ditt forskningsprojekt och på vilket sätt du använder kvalitetsregister i forskningen?
– Vi gör en prospektiv registerstudie där vi följer upp en ny CF-behandling. Vi har också en doktorand som ska länka CF-registret med andra register.

Skulle du rekommendera kursen för andra?
– Ja, jag rekommenderar kursen för dem som är intresserade av registerforskning.

Är det något du vill tillägga?
– Det var jättebra att kursansvarig Gunilla Jacobsson Ekman var med på varje föreläsning och ställde kloka frågor till föreläsarna. Det knöt ihop varje föreläsning på ett bra sätt.


Mer information

Information om kursen Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Program för den senaste kursomgången