Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges vanligtvis en gång varje hösttermin. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Kursen hålls under två dagar och berättigar till 0,6 högskolepoäng. Den innehåller bland annat information om tillgängliga register och biobanker, samt hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg, hur patientsamverkan kan höja forskningens kvalitet och relevans, vilka juridiska krav som finns och andra praktiska handfasta råd.

Kurs hösten 2019

Årets kurs ges den 11–12 november. 

Kursinnehåll och anmälningsformulär