Datauttag ur kvalitetsregister

Forskare kan begära datauttag från kvalitetsregister. Rekommendationen är att ta kontakt med kvalitetsregistret redan under projektplaneringen. Datauttag kan ske efter sekretessprövning hos Etikprövningsmyndigheten samt hos kvalitetsregistret och dess ansvariga myndighet.

Länkar

För praktiskt stöd finns nationellt framtagna rekommendationer och mallar.

Juridik och regelverk för kvalitetsregister på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

Information om forskning på registerdata Nationella Kvalitetsregisters webbplats

Metadataverktyget RUT på Registerforskning.se

Kontakt

gunilla.jacobsson-ekman@sll.se