Data från andra nationella register

Forskare kan begära ut data från andra nationella register än kvalitetsregister, till exempel från Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. På deras webbplatser finns mer information om vilka register de ansvarar för, vilka variabler deras register innehåller och hur ni kan gå tillväga för att begära ut data eller skicka in egna data för samkörning. Det finns också telefontider då man som forskare kan ringa och få råd.

Länkar

Beställning av mikrodata på SCB:s webbplats

Beställning av data på Socialstyrelsens webbplats

Information om forskning på registerdata på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

Kontakt

gunilla.jacobsson-ekman@sll.se