Ansökan om etikprövning

För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd etikprövningsansökan från Etikprövningsmyndigheten.

Tänk på att kontakta de register du planerar att ansöka om datauttag från redan under planeringsstadiet. Annars finns risken att ett projekt med godkänd etisk prövning inte är genomförbart, exempelvis om data för olika variabler saknas för den tidsperiod som valts för studien.

Länkar

Information om etikprövning på Etikprövningsmyndighetens webbplats

Information om forskning på registerdata på Nationella Kvalitetsregisters webbplats