Forskning

QRC stödjer forskare som vill använda kvalitetsregisterdata i sin forskning. QRC har också en forskningsenhet vid institutionen Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

QRC:s stöd till forskare

Uppgifter ur kvalitetsregister får användas till kvalitetsarbete och forskning. Detta regleras i patientuppgiftslagen. Om du är forskare och vill använda kvalitetsregisterdata i din forskning bör du kontakta registerhållaren eller någon i styrgruppen för registret. 

Vi på QRC kan hjälpa dig som är forskare med

  • rådgivning och vägledning i studiedesign, finansiering och juridiska frågor om utlämnande av data för forskning och upprättande av forskningsdatabaser
  • att tillhandahålla och förmedla kompetens för samkörning av register för forskning, till exempel med hälsodataregister
  • att förmedla tjänster och ge vägledning för biobanking kopplat till kvalitetsregister
  • allmän information om kvalitetsregister och användning av kvalitetsregister i forskning till forskare och forskargrupper
  • att tillhandahålla och förmedla kompetens i biostatistik, hälsoekonomi och epidemiologi genom ett stort nätverk av forskare och konsulter.

Kontakt:  gunilla.jacobsson-ekman@sll.se

QRC:s forskningsenhet

QRC:s forskningsenhet vid Karolinska Institutet, KI, bedriver studier inom flera ämnesområden, bland annat inom hälsoekonomi, patientrapporterade utfallsmått, förbättringsarbete och kvalitetsregisterforskning.

Information om QRC:s forskningsenhet på KI:s webbplats

Kontakt: emelie.heintz@ki.se och olivia.ernstsson@ki.se