Forskning

De nationella kvalitetsregistren får användas för forskning. För att använda personuppgifter i ett kvalitetsregister krävs tillstånd från Etikprövningsnämnden samt ett beslut om utlämnande av data som har föregåtts en menprövning enligt Offentlighet- och sekretesslagen. Om förutsättningarna uppfylls kan data utlämnas för forskning.

Om du är forskare och vill använda kvalitetsregisterdata i din forskning bör du kontakta registerhållaren eller någon i styrgruppen för registret. Vi kan hjälpa dig som är forskare med:

  • Rådgivning och vägledning i studiedesign, finansiering och juridiska frågor om utlämnande av data för forskning och upprättande av forskningsdatabaser.
  • Att tillhandahålla och förmedla kompetens för samkörning av register för forskning till exempel med hälsodataregister.
  • Att förmedla tjänster och ge vägledning för biobanking kopplat till kvalitetsregister.
  • Allmän information om kvalitetsregister och användning av kvalitetsregister i forskning till forskare och forskargrupper.
  • Att tillhandahålla och förmedla kompetens i biostatistik, hälsoekonomi och epidemiologi genom ett stort nätverk av forskare och konsulter.

Kontakt:  Gunilla Jacobsson-Ekman