Rapport om kvalitetsarbeten i primärvården

För att stödja och stimulera ett kontinuerligt förbättringsarbete inom husläkarverksamheten i Region Stockholms infördes 2016 en målrelaterad ersättning till vårdcentraler som genomförde ett medicinskt kvalitetsarbete.

I den här rapporten redovisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en sammanställning av husläkarmottagningarnas redovisningar av de kvalitetsarbeten som genomfördes under 2019. Rapporten ser närmare på exempelvis inom vilka områden som kvalitetsarbeten har gjorts och hur kvaliteten har utvecklats sedan 2016. 

Rapport om kvalitetsarbeten i husläkarverksamheten 2019 (pdf, 859 kB)

Mer information

Exempel på förbättringsarbeten från tidigare år finns i Gemensam uppföljningsportal, GUPS.