Telefoncoaching

QRC erbjuder coachning via telefon för att stödja husläkarmottagningar i Region Stockholm i förbättringsarbete/kvalitetsarbete.

Tider för telefoncoaching

2019
20 augusti kl 11.00–12.00
17 december kl 11.00–12.00

2020
14 januari kl 11.00–12.00
18 februari kl 11.00–12.00
31 mars kl 11.00–12.00
5 maj kl 11.00–12.00

Telefonnummer: 08-524 82 300, ange kod 729210