Telefoncoaching

QRC erbjuder coachning via telefon för att stödja husläkarmottagningar i Region Stockholm i förbättringsarbete/kvalitetsarbete.

Tider för telefoncoaching

8 januari kl 11.00–12.00
29 januari kl 11.00–12.00
19 februari kl 11.00–12.00
12 mars kl 11.00–12.00
2 april kl 11.00–12.00
23 april kl 11.00–12.00
7 maj kl 11.00–12.00
28 maj kl 11.00–12.00
20 augusti kl 11.00–12.00

Telefonnummer: 08-524 82 300, kod 729210