Stöd till förbättringsarbete i primärvården

Under 2019 och 2020 erbjuder QRC stöd till husläkarmottagningarna i Region Stockholm. Syftet är att stödja mottagningarna i deras förbättringsarbete/kvalitetsarbete.

Stödet anpassas utifrån varje mottagnings behov och önskemål och kan  bestå av ett eller flera av dessa moment:

  • en femdagarskurs i förbättringsarbete
  • ett introduktionstillfälle
  • en inspirationseftermiddag
  • coachning i förbättringsarbete.

 

Målrelaterad ersättning

De husläkarmottagningar som genomför ett medicinskt kvalitetsarbete/förbättringsarbete får målrelaterad ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Syftet med ersättningen är att stödja systematiskt förbättringsarbete.

 

Mall för redovisning av kvalitetsarbetet

Arbetet ska beskrivas och redovisas enligt en gemensam mall som finns tillgänglig på Vårdgivarguiden (finns under rubriken Ansökan om målrelaterad ersättning ).

Mall kvalitetsarbete del 1 och 2 (Word)

Mallen hänvisar till några verktyg som kan användas som stöd i förbättringsarbetet. Dessa verktyg är:

Fiskbensdiagram är ett verktyg för att kartlägga och visualisera tänkbara orsaker till en viss effekt, ett visst utfall eller ett problem.
Se verktyget Fiskbensdiagram (PDF)

PDSA är en metod för att testa förbättringsidéer i liten skala.
Se verktyget PDSA (PDF)

 

Mer information

Erbjudandet till primärvården 2019 (pdf, 362 kB)

Erbjudande till primärvården 2020 (pdf, 333 kB)

Jobbar du i primärvården och vill ha stöd i ditt förbättringsarbete? Se våra tider för telefoncoachning