Kurs: Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

QRC Coachingakademi ger stöd åt verksamheter i att bygga en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Det görs bland annat genom kursen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård – en uppdragsutbildning som arrangeras via Karolinska Institutet. Kursdeltagarna utbildar sig till förbättringscoacher och får 15 högskolepoäng. 

Inställd kurs HT20/VT21

Hösten 2020 startar ingen ny kursomgång.  Preliminärt startar kursen nästa gång hösten 2021. Mer information kommer under våren 2021.